Tervetuloa Leader Pohjanmaan eli Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan Leader-ryhmien yhteisille sivuille! Leader-ryhmät ovat rekisteröityjä yhdistyksiä, jotka jakavat tukea maaseudulla sijaitseville yhdistyksille ja yrityksille. Tarkoituksena on kannustaa asukkaita kehittämään omaa ympäristöään ja lisätä sen elinvoimaisuutta muun muassa työpaikkojen avulla. Miten parantaisit omaa asuinseutuasi? Tuo ideasi omaan Leader-ryhmääsi ja hae rahoitusta! Samoja tukia voit hakea myös Pohjanmaan ELY-keskukselta.

Aktion Österbotten
Aktion Österbotten on Rannikko-Pohjanmaan maaseudun kehittämisen moottori, jonka tavoitteena on kehittää vetovoimaisia asuinalueita, aktiivista yrittäjyyttä ja edistää työllisyyttä alueellaan. Leader-toiminnan lisäksi Aktion Österbottenin katon alta löytyvät kylätoiminta ja kalatalousryhmä.
Lue lisää
PIRITYISET
Leader Pirityiset toimii Keski-Pohjanmaalla Kaustisen seutukunnassa ja Kokkolan maaseutualueilla. Alueella on noin 24 000 asukasta. Tavoitteenamme on hyvinvoiva, menestyvä yhteisö, jonka voimavarana ovat alueen asukkaat. Kannustamme asukkaita yrittäjyyteen ja uudenlaisiin ratkaisuihin palvelutuotannossa.
Lue lisää
Pohjanmaan ELY-keskus
Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tavoitteena on maa- ja metsätalouden kilpailukyvyn parantaminen ja muiden maaseudun elinkeinojen edistäminen. Pohjanmaan ELY-keskus toimii Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntien alueella, jolla on lähes 250 000 asukasta, ja 23 kuntaa.
Lue lisää
YHYRES
Leader YHYRES ry:n alueella, peltoaukeiden ja Kyrönjoen leimaamassa kulttuurimaisemassa asuu runsaat 17 000 asukasta. Haluamme vahvistaa paikallista identiteettiä, innostaa kylätoimintaan yhteisöllisyyden lisäämiseksi ja kehittää palveluita, jotka tuovat toimeentulomahdollisuuksia niin asukkaille kuin yhteisöille.
Lue lisää

AJANKOHTAISTA

Blogiarkisto

Lande kertoo, miten Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maaseutua kehitetään. Lue Lande ja tutustu alueen yrittäjiin ja hankkeisiin! Klikkaa kuvaa avataksesi julkaisun. (PDF)

YouTube – Leader Pohjanmaa

Hae hankerekisteristä

Millaisia hankkeita EU:n maaseuturahaston tuella toteutetaan Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla? Täältä voit hakea hankkeita rahoittajan, paikkakunnan tai hanketyypin mukaan.

Voit myös kirjoittaa haluamasi hakusanan kohtaan ”vapaa sanahaku”.

Instagram – Leader Pohjanmaa