• Hyvä metsänhoito on ilmastoteko

    ”Kotimetsä on metsäpalsta, jolla on joku merkitys meille. Se voi olla ihan oma metsä, sukulaisen omistama tai lähellä sijaitseva metsäkuvio. Hanke pyrkii viestimään metsänomistajille sekä lapsille ja nuorille, että hyvä metsänhoito on ilmastoteko.” Kotimetsä-hankkeella lisätään lasten ja nuorten sekä metsänomistajien tietoisuutta metsien merkityksestä ilmastonmuutoksen torjunnassa sekä kertoa käytännön toimenpiteistä, joita metsänomistajat voivat tehdä ilmaston hyväksi. […]

    Lue lisää