Maaseudulla tarvitaan työntekijöitä ja yrittäjiä

Maaseudulla tarvitaan työntekijöitä ja yrittäjiä

Polku maaseudulle -hankkeessa tehdään maaseutua ja maaseudun ammatteja ja yrityksiä tutuiksi oppilaille, opiskelijoille ja henkilökunnalle Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Kohderyhmänä ovat lapset aina päiväkoti-ikäisistä lähtien sekä nuoret ja koulujen opettajat ja opinto-ohjaajat.

Osallistuvia ovat alueen oppilaitokset, yritykset, yhdistykset sekä mm. kuntien sivistystoimet. Polku maaseudulle -hankkeessa tavoitteena on kehittää yrittäjä-, ammattilais- ja kouluverkosto maaseudun ammattien markkinointiin, ja verkoston avulla juurruttaa myönteinen asenne maaseudun toimintaympäristöön, ammatteihin ja tuotteisiin sekä parantaa maaseudun elinvoimaa ja vetovoimaa.

Vuonna 2020 koronaepidemia vaikeutti hankkeen tapahtumapuolta, mutta maaseutua, ja sen ammatteja ja yrityksiä päästiin kuitenkin tekemään tutuksi monissa tapahtumissa. Takalon koulun 2. luokkalaiset kävivät  syyskuussa 2020 Keski-Pohjanmaan ammattiopistolla ihmettelemässä mistä saadaan ruokaa. Lestijoen varressa tunnistettiin eri kalalajeja Kannuksen kalastuskunnan Kari Ilménin opastuksella. Viljapisteellä tutustuttiin viljoihin ja ihmeteltiin  viljan kosteuden mittaamista. Suuren suosion sai aikaan virtuaalilasit, joilla pääsi puimurin kyytiin! Kotimaisia marjoja sai maistella samalla kun paikallinen mehiläistarhuri Tuomo Karppi kertoi mehiläisten hoidosta ja hunajasta.

Kannuksen 4H:n, Kannuksen kalastuskunnan ja Yli-Kannuksen kyläyhdistyksen järjestämässä Koko perhe onkii -tapahtumassa oli kalaonnea

Himankalaiset ysiluokkalaiset viettivät syyskuun lopulla päivän luonnonvara-alaan tutustuen. Raumankarin koululaiset vierailivat Mäkelän perunatilalla, ja JEDU Haapajärven yksikössä.  Tarjolla oli simulaattoria, vr-laseja, nokipannukaffia sekä runsas tietopankki alan koulutuksesta ja työllistymismahdollisuuksista niin alalla kuin alueella.

Lapsille ja nuorille ajanmukaista tietoa maaseudun mahdollisuuksista
Lasten ja nuorten tieto ja kokemukset ruoan reitistä pellolta pöytään ovat vähentyneet. Kokemusten puutteessa ei opita arvostamaan maaseutua, puhdasta luontoa ja kestävää luonnonvarojen käyttöä. Siksi on yhä tärkeämpää tarjota heille ruoka- ja asennekasvatusta. Hanke edistääkin lasten ja opettajien tietämystä kuluttajina nykyaikaisista maaseudun tuotteista ja palveluista.

Projekti tukee myös lasten ja nuorten yrittäjyyskasvatusta tuomalla yrittäjien osaamisen ja kokemuksen osaksi koulun arkipäivää sekä tarjoamalla mahdollisuuksia tutustua alueen yrityksiin. Kannuksessa Takalon koululaiset olivat mukana Pohjan Taimen kuusenkasvatukseen.

Takalon koululaisia tutustumassa kuusenkasvatukseen

Maaseudulla tarvitaan työntekijöitä ja yrittäjiä
Maaseutu on suomalaisen yhteiskunnan keskeinen voimavara tänään ja tulevaisuudessa. Suomi tarvitsee elinvoimaista maaseutua siirtyessään kohti kestävää, uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvaa taloutta ja yhteiskuntaa. Mittavat luonnonvarat ovat olennaisia maamme kilpailukyvylle ja sen kehittymiselle.

Lapset ja nuoret halutaan pitää tietoisina maaseudusta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista. Raumankarin koululaiset viettivät metsäpäivää Kannuksessa Pirttijärven luontopolulla 18.9.2020.  Väli-Kannuksen metsästysseura oli mukana tarjoamassa tietoa ja alan ammattilaisen näkemyksiä metsän- ja riistanhoidosta sekä metsätyömaasta. Päivän aikana ehdittiin myös kiertää koko luontopolku, paistaa makkaraa ja vaahtokarkkeja sekä ripustaa linnunpönttöjä.

Linnunpönttöjen ripustusta Pirttijärven luontopolulla

Maaseudun mahdollisuuksia viedään lasten ja nuorten pariin
Polku maaseudulle -hanke järjesti erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia päiväkodeilla, kouluissa ja oppilaitoksissa yhdessä yritysten ja eri organisaatioiden kanssa. Kerromme messuilla ja näyttelyissä maaseudun erilaisista mahdollisuuksista sekä suunnittelemme eri kouluasteiden kanssa kuinka luonnonvara-ala näkyy opetussuunnitelmassa. Polku maaseudulle oli mukana esimerkiksi Ollikkala-maaseutumessuilla Kannuksessa 23.-24.8.2019 järjestämällä lapsille oman puuha- ja eläinalueen.

Lapsille oli Ollikkala-messuilla oma puuha- ja eläinalue.

Polku maaseudulle -hankkeen vetäjänä ovat Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä KPEDU sekä Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU. Hanketta rahoittaa Maaseuturahasto.

Teksti: Lyhde III -tiedonvälityshanke