Ajantasalla -tiedonvälitystä maatalous-, hevos- ja turkisyrittäjille

Ajantasalla -tiedonvälitystä maatalous-, hevos- ja turkisyrittäjille

Perustelut: ”Ajantasalla-hanke on tavoittanut laajasti alueen maatalous- hevos- ja turkisalan yrittäjät. Hankkeen järjestämiin tilaisuuksiin on osallistunut tähän mennessä reilut 4 000 osallistujaa, kun alun perin hankkeen tilaisuuksien arvioitiin tavoittavan noin 1 500 yrittäjää Keski-Pohjanmaalta ja Pohjois-Pohjanmaan eteläosasta.   Hanke on välittänyt monipuolisesti tietoa lainsäädännön ja lupaprosessien muutoksista, viljelijätuista, tuotantoprosessien kehittymisestä, uusista luonnonvara-alan innovaatioista ja digitalisaation tuomista mahdollisuuksista alan yrittäjyyden edistämiseksi. Hankkeen resurssien avulla tilaisuuksissa on voitu hyödyntää alan parhaimpien asiantuntijoiden osaamista ja tilaisuudet ovat olleet laadukkaita. Hankkeen toteuttajien keskinäisen yhteistyön lisäksi hanke on tehnyt monipuolista yhteistyötä kuntien maaseutuasiamiesten, ELY-keskusten sekä muiden alueella toimivien hankkeiden kanssa.” Pohjanmaan ELY-keskus.

 

Ajantasalla -tiedonvälitystä maatalous-, hevos- ja turkisyrittäjille

Ajantasalla -hanke on maatalous-, hevos- ja turkisyrittäjille suunnattu tiedonvälityshanke, jonka päätavoitteena on kehittää yrittäjien osaamista ja ammattitaitoa välittämällä heille tietoa ajankohtaisista asioista. Hanketta hallinnoi Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, ja muita toteuttajia ovat MTK Keski-Pohjanmaa ry, Pro Agria Keski-Pohjanmaa ry ja Pohjois- Suomen Turkiseläinten Kasvattajien ry. Hankkeen tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat myös kaikki alueen maaseututoimistot.
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän projektipäällikkö Ritva Jaakkolan mukaan toteuttajaorganisaatioilla oli tavoitteena tehdä hanke yhdessä.
– Tällaiselle yrittäjille tietoa välittävälle hankkeelle oli selkeä tarve, hän kertoo.

Hanke pitää maatalous-, turkis- ja hevostalousyrittäjiä ajan tasalla mm. tukien, lainsäädännön ja lupaprosessien muutoksista, tuotantoprosessien kehittymisestä ja uusista innovaatioista. Tavoitteena on myös edistää tutkimustiedon hyödyntämistä yritysten kehittämisessä. Hanke lisää yrittäjien osaamista digitalisaation tuomien mahdollisuuksien hyödyntäjänä, ja valmiutta yhteistyöhön ja uusiin kehittämistoimiin. Se tapahtuu jakamalla heidän käyttöönsä uusinta tietoa.
– Uuden tiedon omaksuminen ja käytäntöön soveltaminen on välttämätöntä yritysten säilymiselle, kehittymiselle ja kilpailukyvylle.

Hankkeen tavoitteet ovat täyttyneet ja ylittyneet

Hankealueella on noin 2300 maatilaa, eli noin 4% koko Suomen maatiloista. Ajantasalla -hankkeen alkuperäisenä tavoitteena oli järjestää 60 tilaisuutta, ja tavoittaa sitä kautta 1500 osallistujaa.  Tavoitteet ovat täyttyneet, ja jopa ylittyneet merkittävästi.
– Tähän mennessä on järjestetty jo yli sata tilaisuutta, ja tilaisuuksissa on ollut yli 4000 osallistujaa, Jaakkola kertoo.

Maatalousyrittäjille on järjestetty mm. verotilaisuuksia, tuki-infoja, maatilan yhtiöittämispäiviä ja tulevaisuusseminaareja. Virpi ja Petri Paavola Kaustiselta ovat aktiivisesti Ajantasalla -hankkeen tilaisuuksiin osallistuva yrittäjäpariskunta. He arvostavat lähialueella tarjottavaa ajantasaista tietoa.  Tilaisuuksissa kuulee viimeisimmät uutiset ja muutokset.
– Maatalous on kovassa murroksessa. Kehitys etenee vauhdilla, ja sen mukana täytyy pysyä, Petri Paavola toteaa.
Seminaarien ja yleisötilaisuuksien lisäksi on järjestetty webinaareja, ja tehty sähköisiä tallenteita yrittäjien käyttöön. Turkisyrittäjille on tehty vuosikiertotiedotteita minkin, ketun ja suomensupin kasvatuksesta. Tiedotteissa käsitellään ajankohtaisia turkiseläinten hoitoon ja ruokintaan liittyviä asioita noin neljän kuukauden jaksoissa.  sisältävät tärkeitä turkiseläinten hoitoon liittyviä tietoj

Kuvaaja: Antti Saraja

Hevostalous on maaseudun kasvava toimiala ja maaseudun elävöittäjä, ja hankealue on vahvaa hevostalousaluetta. Ajantasalla –hanke on edistänyt hevostalouden monipuolistumista jakamalla yrittäjille tietoa etenkin hevosten hyvinvoinnista, käyttäytymisestä ja oppimisesta.
– Hanke on lisännyt hevosalan toimijoiden yhteistyötä.

 Yrittäjien on tärkeää tuntea asiakkaiden tarpeita ja käyttäytymistä, jotta voidaan vastata kysyntään, ja pysyä mukana alan globaalissa kehityksessä.
Ajantasalla -hanke on verkottanut tehokkaasti luonnonvara-alan toimijoita kahden maakunnan alueella. Toimialan uusinta tietoa on voitu välittää laajasti koko hankealueelle. 
– Tieto hankkeen tapahtumista tavoittaa hyvin kaikki alueen maatalous-, turkis- ja hevosyrittäjät, koska tiedotamme erittäin monien kanavien kautta, Jaakkola toteaa.