Hevonen luo hyvinvointia, työtä ja toimeentuloa

Hevonen luo hyvinvointia, työtä ja toimeentuloa

Keski-Pohjanmaalla on pitkät hevosalan perinteet sekä runsaasti alan harrastajia ja ammattilaisia. Ala painottuu maakunnassa pitkälti perinteisiin hevosurheilulajeihin kuten ratsastukseen ja raviurheiluun. Hevosala on kuitenkin parhaillaan muutoksessa, ja perinteisen hevostalouden rinnalle on kehittymässä uusia toimintamuotoja ja mahdollisuuksia.

Hevosala tarjoaa rakennemuutoksessa olevalle maaseudulle uusia liiketoimintamahdollisuuksia, ja pitää maaseutua asuttuna ja elävänä. Hevosalan kehittymisen edellytyksenä on alaan liittyvän yritystoiminnan monipuolistuminen ja toimijoiden välinen yhteistÿö̈. Hevosten Keski-Pohjanmaa -hankkeessa kartoitetaan Keski-Pohjanmaan hevosalan nykytilaa ja kehittämistarpeita, sekä laaditaan maakunnallinen hevosalan tulevaisuusohjelma vuoteen 2030. Hankkeessa selvitetään lisäksi hevosalan kehittämistoiminnan organisointimahdollisuuksia maakunnassa.  

Hevosten Keski-Pohjanmaa –hankkeen projektipäällikkö Leena Ylitalon mukaan tarvitaan koko hevosalan yhteistä panosta, jotta saadaan kaikki mahdollisuudet tunnistettua, ja hyödynnettyä verkostoitumisen tuomat edut.
– Jokaisen toimijan näkemys on tärkeä osa kokonaisuutta, hän toteaa.   

Hevosalan toimijoiden sekä eri sidosryhmien ja muiden elinkeinoalojen yhteistyön tiivistäminen ja aktivoiminen yhteiseen tulevaisuuden kehittämiseen on merkityksellistä alueen elinkeinojen kannalta. Ensimmäisenä toimenpiteenä syksyllä 2019 toteutettiin kysely Keski-Pohjanmaan hevosalan toimijoille. Kyselyllä selvitettiin muun muassa sitä, miten hevosalan toimintaedellytyksiä parannetaan.
– Saimme kyselyyn lähes 200 vastausta hevosalasta kiinnostununeilta harrastajilta ja yrittäjiltä, Ylitalo kertoo.

Työpajoista kehittämisideoita tulevaisuuteen 
Keski-Pohjanmaan hevosalan kehittämis– ja tulevaisuusohjelmaa on työstetty kahdella työpajakierroksella. Tulevaisuustyöpajojen ensimmäisellä kierroksella järjestettiin neljä työpajaa hevosalan eri osa-alueiden näkökulmista: ratsastus, raviurheilu, hevosen hyvinvointi ja kuntoutus sekä hevonen ihmisen hyvinvoinnissa. Näissä työpajoissa kartoitettiin Keski-Pohjanmaan hevosalan vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia sekä uhkatekijöitä. Työpajojen toisella kierroksella eri puolilla maakuntaa jatkettiin työtä analyysin pohjalta ja saatiin aikaan konkreettisia kehittämisideoita tulevaisuutta ajatellen. Ylitalon mukaan toisessa vaiheessa, rakennettiin toimenpiteitä, joilla koko Keski-Pohjanmaan hevosalaa kehitetään yhteisesti eteenpäin.  
Ensimmäisellä kierroksella painopisteenä oli siis eri hevosalan lajit, ja toisessa vaiheessa koko hevosalan tulevaisuuden toimenpiteet.  
 
Hankkeen työpajassa tunnistettiin, että hevosten hyvinvoinnin näkökulmasta Keski-Pohjanmaalla on vahvuuksia, kuten Kaustisella sijaitseva uusi koko pohjoisen Suomen suurin eläinklinikka, alueella on paljon koulutettuja hevosalan ammattilaisia sekä monipuolista hevosalan koulutusta tarjoava Kpedun toimipaikka Kaustisella. Raviurheilun tunnistettuna mahdollisuuksia Keski-Pohjanmaalla ovat muun muassa monipuolinen ravirataverkosto, kehittyvä hevosurheilukeskus Kaustisella, verkostoituminen, yhdessä tekemisen mahdollisuudet ja uudet asiakkaat. 
 
Koronavirusepidemia vaikeutti Hevosten Keski-Pohjanmaa –hankkeen toimintaa. Keväälle 2020 kaavaillut Benchmarking matkat siirrettiin tulevaisuuteen, mutta toimettomaksi ei silti hankkeessa jääty. Nyt tulossa on mm. toiset kutsuvierasravit sekä Keski-Pohjanmaan hevosyritykset tutuksikiertue. Kutsuvierasravien ideana on yhdistää hevosalan sidosryhmiä ja yhteistyökumppaneita Kaustisen raveissa yhteisen tulevaisuuden kehittämisen suunnittelemiseksi. Kiertueen tavoitteena taas on tutustua paikallisiin hevosalan yrityksiin ja heidän tarjoamiin palveluihin.  
 
Tulossa on vielä maaliskuulle kaksi työpajailtaa, toinen nuorisonäkökulmasta ja toinen seurojen välisestä yhteistyöstä. Ylitalon mukaan ideana on kutsua kaikki alueen seurat, pohtia verkostoitumiskeinoja, ja kertoa seuroille nuorison terveiset hevosalalta 
Haluamme tietää mitä nuoret itse ajattelevat ja toivovat, miten hevosalaa pitäisi heidän mielestään viedä eteenpäin, Mitkä ovat konstit, joilla nuoria saadaan innostumaan mukaan,  ja vaikuttamaan asioihin, hän kuvailee. 

Hankkeesta arvokasta tietoa hevosalalta
Benchmarking-matkoja on jouduttu koronavirusepidemian vuoksi siirtämään, mutta nyt niiden toteuttaminen näyttää mahdolliselta Hevoset-messut järjestetään Tampereella, ja matkaa suunnitellaan yhteistyössä poniravinuorten kanssa.  
 
Hankkeessa on saatu arvokasta tietoa kyselystä ja työpajoista. Monta asiaa on jäänyt koronan jalkoihinmutta Ylitalolla on silti positiivinen tunne sekä hevosalan tulevaisuudesta että suunnitelmien toteutettamisesta jatkoajan puitteissa.  
–  Vielä on aikaa tehdä asioita. Toivon että ihmiset lähtevät rohkeasti mukaan. Rutistetaan yhdessä tämä asia loppuun, sitä kautta saadaan aikaan hyvät lopputulokset, Ylitalo kertoo.  
 
Jo järjestetyissä tapahtumissa onkin ollut mukavasti osallistujia. Aloitusseminaari kiinnosti monia ihmisiä, ja kyselyynkin vastasi lähes 200 hevosalan toimijaa. Työryhmissä kaivattiin eri hevosurhelulajien yhteistä toimintaa, ja yhteistyötä myös lajien sisällä. 
Yhteistyö tuli esiin selvästi kaikissa työpajoissa. Keskiössähän on kuitenkin hevonen ja hevosen hyvinvointi.  
 
Hankkeessa on selvitetty myös yrittäjien tulevaisuudennäkymiä. Ylitalo kertoo, että osa yrittäjistä ovat toimineet kauan samalla tavoin, eivätkä näe tarpeelliseksi muuttaa toimivaa yritystäOsa kaipaa kuitenkin muutosta, ja ovat tekemässä jo toimia sen suhteen. Esimerkiksi Green Care nähdään isona mahdollisuutena myös meidän alueellamme. 
Elämyksellisyys on nousemassa vahvasti esiin tulevaisuuden näkymissä.  
 
Yhteistyö ja verkostoituminen nähdään isona mahdollisuutena. Toisaalta sekä raviurheilun että ratsastusalan työpajoissa yhteistyö nousi esiin myös heikkoutena. Esimerkiksi työvoiman kierrättäminen olisi hyvä asia.  
Näiden teemojen kanssa pyöritään ihan koko ajan. On hienoa, että lajien välinen yhdistyminen ja yhteistyö nähdään kiinnostavana mahdollisuutena ja voimavarana, Ylitalo toteaa.  

Hevosten Keski-Pohjanmaa-hanke sai Leader-rahoitusta Pirityisten kautta. Hanketta toteuttavat Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä ja Kaustisen Raviseura ry. Keskipohjalaiset hevosalan toimijat ovat hyödyntäneet Leader-rahoitusta jo aiemmin. Pirityiset on rahoittaneet esimerkiksi Halsuan Hevosjalostusyhdistyksen uuden hallin rakentamista Käpylässä, Toholammilla sijaitsevaa hiittisuoraa, ja lisäksi tukea on myönnetty ratsastusalan yrittäjille ja yhteisöille kenttien ja aitarakenteiden uusimiseen

Tiesitkö?  
Hevosala työllistää suoraan tai välillisesti noin 15 000 henkilöä ympäri Suomen 
Suomessa on noin 75 000 hevosta, joista noin 20 000 on suomenhevosia
Hevostalouden liikevaihto on arviolta yli 800 miljoonaa euroa ja tukitoimialat mukaan lukien jopa miljardin? 
Hevonen kuluttaa kotimaisia elintarvikkeita noin kahdella eurolla päivässä. Enemmän kuin keskivertosuomalainen!

Teksti: Anu Kauppila