Lannasta talteen ravinteet ja energia

Lannasta talteen ravinteet ja energia

Hevonen tuottaa lantaa keskimäärin 16 kuutiota vuodessa. Pelkästään sadan kilometrin säteellä Kokkolasta on noin 2000 hevosta. Lannaksi muutettuna tämä tarkoittaa 32 000 kuutiota lantaa.

Tällä hetkellä hevosenlanta on monille tallinpitäjille ongelma, josta eroon pääseminen aiheuttaa pelkästään kustannuksia. Näin ei kuitenkaan tarvitsisi olla, sillä lantaa voidaan hyödyntää monin tavoin ravinteiden kierrättämisessä ja energiantuotannossa. Hevosenlannan hyötykäyttöä vauhditetaan maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa Helmet – hevosenlanta menestystarinoiksi -hankkeessa osana hallituksen kiertotalouden kärkihanketta. Toiveissa on, että hevosenlanta voisi myös poikia aivan uudenlaista liiketoimintaa.

Helmet-hanke järjesti maaliskuussa Kaustisella Hevosenlanta hyötykäyttöön Pohjanmaalla -tilaisuuden, joka kokosi yhteen tallinpitäjiä ja lannankäytöstä kiinnostuneita tahoja. Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutuksen Ajantasalla-hankkeen ja Centria tki:n KISS-hankkeen kanssa. Ajantasalla-hanke välittää maatalous-, turkis- ja hevosyrittäjille tietoa ajankohtaisista aiheista. KISS-hankkeen yhtenä tavoitteena on saattaa eri toimijat kiertotaloutta edistävään yhteistyöhön Kokkolan seudulla.

Kaustisella järjestetyssä tilaisuudessa esiteltiin eri vaihtoehtoja lannan hyödyntämiseksi. Lantaa voidaan esimerkiksi kompostoida tallin omassa tai useamman tallin yhteisessä kompostorissa. Kompostoidun aineksen voi hyödyntää itse tai sopia yhteistyöstä vaikkapa lähistöllä toimivan maanviljelijän, puutarhan tai viherrakentajan kanssa.

Kompostoinnin oheistuotteena syntyvää lämpöä voidaan puolestaan käyttää tallin tilojen lämmittämiseen. Lämpöä voi ottaa talteen myös tallin kuivikepatjan alta tilojen ja käyttöveden lämmitykseen.

Hevosenlantaa voidaan käyttää myös biokaasulaitoksessa. Lisäksi hevosenlantaa voidaan hyödyntää polttamalla. EU-asetuksen muutoksen myötä tuotantoeläinten lannanpoltto sallitaan jatkossa ilman jätteenpolttolupaa. Tähän asti hevosenlantaa on saanut polttaa vain jätteenpolttolaitoksissa.

Verkostoituminen kannattaa, sillä yhteistyöllä pienikin talli voi olla osa isompaa kokonaisuutta.

Kaustisella järjestetyn tilaisuuden puheenvuoroihin voit tutustua täällä.

 

Haussa kiertotaloushankkeita

Pohjanmaan ELY-keskukselta voi hakea rahoitusta maaseudun kehittämiseen jatkuvasti, mutta hakemukset käsitellään jaksoittain. Tällä hetkellä on käynnissä vuoden toinen valintajakso, jonka painopisteenä on kiertotalous. Kehittämishankkeissa valintajakso päättyy 31.5. ja yrituissa 30.4. Lue lisää täältä.

Hevosenlannan hyödyntäminen on yksi esimerkki kiertotaloudesta.

 

 

Teksti: Maija Ahonen

Kuva: Krista Järvelä