Energisen ja elinvoimaisen Kyrönmaan puolesta!

Leader YHYRES ry:n alueella, peltoaukeiden ja Kyrönjoen leimaamassa kulttuurimaisemassa asuu runsaat 17 000 asukasta. Haluamme vahvistaa paikallista identiteettiä, innostaa kylätoimintaan yhteisöllisyyden lisäämiseksi ja kehittää palveluita, jotka tuovat toimeentulomahdollisuuksia niin asukkaille kuin yhteisöille.

 

Tuemme toiminnassamme pohjalaista yrittäjähenkeä ja kannustamme yrittäjiä yhteistyöhön, verkostoitumiseen ja osaamisen kehittämiseen. Luomme kohtaamispaikkoja niin fyysisesti kuin virtuaalisestikin avataksemme ovia innovatiiviseen ja uuteen toimintaan. Tavoitteena on myös löytää uusia maataloustuotteita ja lisätä lähiruoan ja oman energian tuotantoa.

 

YHYRES hakee yhteistyöstä voimaa muuttuvaan maailmaan, sillä yhteen hiileen puhaltaminen auttaa seudun menestymisessä.

 

Esimerkiksi yhteisten tapahtumien avulla haluamme edistää kaupungin ja maaseudun vuorovaikutusta ja mahdollistaa eri kulttuurien edustajien kohtaamisen. YHYRES ry:n rahoittamissa hankkeissa on muun muassa luotu nuorille mahdollisuuksia maaseudulla, tuettu viljelijöiden jaksamista ja panostettu harrastusmahdollisuuksien lisäämiseen kylissä.