Leader-rahoitusta saaneet maaseudun uudet yritykset menestyvät maan keskivertoyrityksiä paremmin

Leader-rahoitusta saaneet maaseudun uudet yritykset menestyvät maan keskivertoyrityksiä paremmin

Isokyröläinen Sugar Daddies Co on yksi tuoreimmista Yhyres ry:n yritystuen saajista. Tukea se on saanut muun muassa sovelluksen kehittämiseen, jonka avulla purkeissa oleva hunaja pystytään jäljittämään pesän tarkkuudella ja seuraamaan pesän elämää.

Selvityksen mukaan Leader-rahoitusta saaneet maaseudun yritykset menestyvät koko maan keskivertoyrityksiä paremmin. Yli neljä viidestä Leader-rahoitusta saaneesta tuoreesta yrityksestä oli viiden vuoden jälkeen yhä toiminnassa. Valtakunnallisesti keskimäärin joka toinen uusi yritys ajautuu yritystoiminnan lopettamiseen jo viiden ensimmäisen vuoden aikana. Suomen Leader-ryhmien tekemässä selvityksessä tarkasteltiin toimintansa aloittavia yrityksiä, jotka saivat Leader-rahoitusta ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen.

Selvityksessä havaittiin, että jo pienillä investoinneilla syntyy uusia työpaikkoja. Yksi Leader-rahoituksella syntynyt työpaikka maaseudun pienyritykseen maksoi noin 5800 euroa julkisia varoja. Työpaikat syntyivät, kun yrittäjät saivat tukea ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen ja ryhtyivät työnantajiksi. Suomalaisten mediaaniansiolla laskettuna julkinen panos työpaikan syntyyn palautuu verotuloina noin kymmenessä kuukaudessa.
–  Vaikuttaisi siltä, että Leader-rahoitus antaa yrityksille merkittävän sykäyksen toimintaan. Korkea prosentti kertoo myös siitä, että paikallisesti on osattu tukea juuri niitä yrityksiä, joiden tuotteille ja palveluille on ollut kysyntää, sanoo Leader-asiamies Heli Walls.

Selvityksessä tarkasteltiin vuosina 2007-2013 Leader-yritysrahoitusta ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen saaneita aloittavia yrityksiä. Rahoitusta saaneista alkavista yrityksistä toiminnassa on vuonna 2019 edelleen noin 88 prosenttia.
Leader-rahoituksella tuetaan muun muassa maaseudun pienempiä yrityksiä uusissa investoinneissa. Rahoitusta haetaan paikalliselta Leader-ryhmältä, jonka hallitus tekee rahoituspäätöksen. Rahoitusta myönnetään Suomen 54 Leader-ryhmässä, jotka kattavat maantieteellisesti koko Suomen. Leader-toiminnan piirissä on puolet suomalaisista.
Selvityksessä tarkasteltiin alkavia yrityksiä, jotka saivat Leader-rahoitusta ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen vuosina 2007-2013. Yhden Leader-rahoituksella syntyneen työpaikan kustannus on laskettu niistä yrityksistä, joiden saama tukisumma ja työllistävä henkilömäärä olivat tiedossa.

Fakta: Leader-rahoituksen vauhdittamana maaseudulle perustetaan vuosittain noin 120 yritystä.

Tukea tarjolla

Kyrönmaan Leader-ryhmä Yhyres ry on kuluvalla ohjelmakaudella (2014 – 2020) myöntänyt yli 50 yritystukea ja rahoittanut yrityksiä lähes 390 000 eurolla. Ohjelmakausi lähenee loppuaan, mutta vielä on tukea tarjolla.
–  Määrällisesti meillä on hyvin myönnetty yritystukia, mutta strategian tavoitteet eivät ole täyttyneet rahamäärän suhteen. Uusia yrityksiä olisi toivottavaa saada enemmän, toiminnanjohtaja Matti Jaskari toteaa.
Toiveissa on saada myös lisää yritysryhmähankkeita, jotka tarjoavat työkalun yritysten toiminnan kehittämiseen. Kyrönmaalla toteutetaan parhaillaan kahta yritysryhmähanketta, Pysy mukana Sotessa ja Kasvua viennistä. PMS-hanke sisältää sosiaali- ja terveydenhuollon omavalvonnan ja laadunhallinnan valmennusta ja siinä on mukana seitsemän sote-alan yritystä. Toisen yritysryhmähankkeen tavoitteena on lisätä metalli- ja rakennusalalla toimivien yritysten vientiä. Siinä mukana on kolme yritystä.
– Toimialakohtaisesti toivottavaa olisi saada hakemuksia bioenergiatuotantoon ja sen kehittämiseen. Myös matkailu ja elintarvikkeiden jatkojalostus vaativat alueellamme kehittämistoimia ja niihin liittyviä investointeja, Jaskari luettelee.
Rahoitustilanne tiukkenee luonnollisesti ohjelmakauden loppua kohti mentäessä, mutta Jaskari laskee, että elinkeinotoiminnan rahoitukseen on käytettävissä vielä ainakin noin 300 000 euroa.