Maaseutuohjelma 2014–2020 tarjoaa työkaluja eli rahoitusta kun halutaan esimerkiksi investoida uusiin koneisiin tai kehittää toimintaa, kuten lisätä harrastusmahdollisuuksia kylätalolle. Tarjolla on myös tukea kouluttautumiseen tai yrityksen kokeiluihin. Oli ideasi iso tai pieni, kannattaa ottaa yhteyttä!

Näitä tukia rahoittavat Leader-ryhmät ja ELY-keskukset.  Tukea voi hakea julkis- tai yksityisoikeudellinen yhteisö, kuten kyläyhdistys tai osuuskunta. Kehittämis- ja investointihankkeilla voi toteuttaa ideoita, joilla parannetaan maaseudun palveluita ja elämänlaatua.

Yritystukea voi saada pieni tai keskisuuri yritys tai maatila. Tuettavan yrityksen tulee sijaita maaseudulla, yrityksen on annettava pääasiallinen toimeentulo ainakin yhdelle henkilölle eikä tuki saa vääristää kilpailua.

Yritystuet

Investointitukea voivat saada aloittavat ja laajentavat yritykset muun muassa tuotantotilojen hankkimiseen tai rakentamiseen ja koneiden hankintaan. Investoinnilla tulee olla olennaista merkitystä yrityksen perustamiselle, kasvulle tai kehittymiselle.

Investoinnin toteutettavuustutkimus
Aineellisen investoinnin edellytysten ja toteuttamisen selvittämiseen voi saada tukea. Tuki on tarkoitettu asiantuntijapalveluiden hankintaan. Sillä voi esimerkiksi selvittää, onko tarkoituksenmukaisempaa hankkia valmis tuotantolaitos vai rakentaa uusi.

Perustamistuesta saa apua yrityksen alkutaipaleelle, kun toimintaa käynnistetään tai kun jo toimiva yritys siirtyy täysin uuteen liiketoimintaan. Perustamistukea voi saada esimerkiksi tuotekehityshankkeisiin, markkinointisuunnitelman laatimiseen tai kansainvälistymisselvitykseen.

Kokeilutuki on tarkoitettu uusien liiketoimintojen etsimiseen. Tuen avulla voidaan kokeilla, tulisiko ideasta tuote tai palvelu, jota kannattaa lähteä edelleen kehittämään.

Yhteistyöhanke on elinkeinojen kehittämishanke, jonka kaksi tai useampi toimija toteuttaa yhdessä. Yhteistyöhankkeen tulosten tulee olla yleisesti hyödynnettävissä.

Hanketuet

Koulutushankkeen avulla esimerkiksi viljelijät, metsänomistajat sekä elintarvikealan tai muiden alojen yrittäjät ja työntekijät saavat esimerkiksi tietoa alan tutkimuksesta ja innovaatioista. Koulutushanke voidaan toteuttaa kursseina, työpajoina tai verkkokurssina. Koulutuksen aiheena voi olla vaikkapa kestävät ja ympäristöystävälliset tuotantotavat tai uusiutuvan energian mahdollisuudet.

Tiedonvälityshankkeessa jaetaan uusinta tietoa maaseudun yrittäjille, asukkaille ja muille toimijoille. Hankkeessa voidaan nostaa esiin maaseudun elinvoimaisuuteen ja kilpailukykyyn vaikuttavia asioita.

Yleishyödyllinen investointihanke lisää paikallisten asukkaiden hyvinvointia, viihtyvyyttä ja palveluita. Hankkeeseen liittyy esimerkiksi hankintoja, yhteisten tilojen korjaamista tai rakentamista. Investointihankkeella voidaan remontoida kylän yhteistä kokoontumispaikkaa tai kunnostaa kulttuurikohdetta.

Yleishyödyllisellä kehittämishankkeella  yhdistykset voivat parantaa vaikkapa kylän palveluja tai harrastusmahdollisuuksia, lisätä uusia tapahtumia tai parantaa asumisviihtyvyyttä.