Tuensaajan viestintäohjeita

 

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta eli maaseutuohjelmasta tukea saaneiden hankkeiden on huolehdittava viestinnästä. Hankkeesta ja sen tuloksista pitää kertoa avoimesti sekä muistaa tuoda rahoittaja esille.

Jos hankkeella on verkkosivusto, esitä sivustolla hankkeesta lyhyt kuvaus, josta käy ilmi hankkeen tavoitteet, tulokset ja se, että hanke on saanut tukea EU:lta.

 

Logot

Tiedotusmateriaalissa eli esim. esitteissä, lehti-ilmoituksissa, verkkosivuilla, julkaisuissa ja PR-materiaalissa on käytettävä tiettyjä logoja.

 

 • EU:n maaseuturahaston tunnus (pakollinen, kaksi vaihtoehtoa)
 • EU-lippua ja maaseuturahaston tunnuslausetta: ”Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin” käytetään pääsääntöisesti aina, kun sille on riittävästi tilaa eli tekstistä saa selvää.
 • Jos lauseelle ei ole tilaa, käytetään lippua, jonka alla lukee rahaston lyhenne ”maaseuturahasto”.
 • Logovaihtoehdot voi ladata osoitteesta maaseutu.kuvat.fi

maaseuturahastolippu_ja_tunnuslause

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Maaseutuohjelman Maaseutu 2020 -logo
 • Suositeltavaa käyttää EU:n maaseuturahaston logon rinnalla.
 • Voi ladata osoitteesta maaseutu.kuvat.fi

 

maaseutu2020_cmyk_oranssi

 

 • Rahoituksen myöntäneen tahon logo
 • Jos rahoitus on saatu ELY-keskukselta, on suositeltavaa käyttää ELY-keskuksen logoa. Logon voi ladata osoitteesta ely.logodomain.com.
 • Jos hankkeen rahoitus on saatu Leader-ryhmältä, tulee käyttää myös EU:n Leader-logoa (pakollinen) sekä rahoituksen myöntäneen Leader-ryhmän omaa logoa (suositeltavaa).
 • Huomaathan, että Pohjanmaan ELY-keskus tekee kaikille, myös Leader-ryhmien rahoittamille hankkeille laillisuustarkastuksen ja lähettää päätöksen hankkeen hakijalle. Jos tuki on haettu Leader-ryhmältä, rahoittaja on Leader-ryhmä, vaikka lopullinen päätös hankkeen hyväksymisestä tulee ELY-keskukselta. Silloin pitää muistaa tiedottaa, että tuki tulee Leader-ryhmältä (ei ELY:ltä).

 

ELY_fin logo          Leader_logo_rgb_yhyres          Leader_logo_rgb_yksi_aktion_o          Leader_logo_rg_yksi_pirityiset   Logo_Leader_CMYK

 

 

Tiedotusjulisteet ja -kyltit

Jos julkisen tuen kokonaismäärä ylittää 50 000 euroa, sijoita hankkeen toteuttamisen ajaksi toimea ja sille saatavaa EU-tukea esittelevä A3-kokoinen juliste näkyvälle paikalle: investoinnin yhteyteen, rakennuskohteeseen tai toimitiloihin. Jos kyseessä on Leader-ryhmän rahoittama hanke, saat julisteen omalta Leader-ryhmältäsi. Jos kyseessä on ELY:n rahoittama hanke, saa julisteen tulostettua itselleen täältä.

Julisteen sijaan voi käyttää tiedotuskylttiä, jos se on tarkoituksenmukaista hankkeen kannalta. Ainakin jos sijoituspaikka on ulkona, on syytä käyttää säänkestävää kylttiä julisteen sijasta. Saat kyltin ELY-keskukselta tai Leader-ryhmältä.

Hankkeissa, jotka eivät johda investointeihin, ei tarvitse käyttää julistetta tai kylttiä, jos sille ei ole mahdollista määrittää sopivaa sijoituspaikkaa hankkeen luonteen vuoksi.

Jos kyseessä on investointi, jonka julkisen tuen kokonaismäärä ylittää 500 000 euroa ja joka käsittää fyysisen kohteen hankinnan tai infrastruktuurin tai rakennushankkeen rahoittamisen, aseta näkyvälle paikalle pysyvä tiedotuskyltti. Kyltin tulee olla paikallaan viisi vuotta viimeisen maksun saamisesta. Toimen toteuttamisen ajaksi ei tarvitse kiinnittää julistetta vaan pysyvä kyltti riittää. Saat kyltin ELY-keskukselta tai Leader-ryhmältä.

 

Tuensaajan viestinnän työkalupakki

Tuensaajan viestinnän työkalupakki sisältää erilaisia pohjia, joita voi halutessaan hyödyntää hankeviestinnässä (esim. teksteihin soveltuvia word-pohjia, powerpoint-pohjia, ilmoituspohjia). Pohjissa on otettu huomioon viestintää koskevat vaatimukset (esim. logot). Niihin voi lisätä myös omia logoja. Viestinnän työkalupakki löytyy täältä.

 

Lyhde II -tiedotushanke

Hankkeen tarkoituksena on kertoa maaseutuohjelman rahoituksesta ja tuloksista Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla. Teemme kieli- ja maakuntarajat ylittävää yhteistyötä ja jaamme hyviä käytäntöjä. Mikäli sinun hankkeellasi on uutinen kerrottavana, kerro siitä myös meille. Annamme myös neuvoja hankeviestintään, esim. logojen käyttöön.

Hankkeen tiedottajien yhteystiedot löydät täältä.