Lisää nuoria viljelijöitä ja luomutiloja Pohjanmaalle

Lisää nuoria viljelijöitä ja luomutiloja Pohjanmaalle

                   

Pohjanmaan ELY-keskus myönsi viime vuonna lähes 300 investointitukea maatiloille Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Eniten tukea myönnettiin lypsykarjatalouden rakentamisinvestointeihin ja kasvihuonetuotantoinvestointeihin. Avustusta myönnettiin melkein 15 miljoonaa euroa ja korkotukilaina 16,6 miljoonaa.

Ilahduttavaa oli, että nuorten viljelijöiden aloitustukien määrä kaksinkertaistui vuoteen 2017 verrattuna. Yli 40 nuorta viljelijää aloitti tilanpidon. Kotimaisten maataloustuotteiden varmistamiseksi on tärkeää, että nuoret haluavat panostaa maataloustuotantoon. Eniten maatalouden investointitukia myönnettiin Närpiöön, Uuteenkaarlepyyhyn ja Vöyrille.

Uusia luomutiloja perustettiin yli 40 kappaletta, suurin osa näistä on kasvintuotantoon keskittyviä. Kiinnostus luomutuotantoa kohtaan oli ennätyssuurta. Suunnitelmat rajoittaa uusien luomusitoutumisten tekemistä ja pinta-alojen lisäämistä voivat kuitenkin pysäyttää nykyisen kasvusuunnan.

Pohjanmaan ELY-keskus ja alueen Leader-ryhmät myönsivät 80 yritystukea maaseudulla sijaitseville yrityksille. Pohjanmaan maakunnassa innokkaimmin tukea hakivat isokyröläiset ja krunupyyläiset yritykset. Niistä yhdelle, Rye Rye Oy:lle eli Kyrö Distillery Companylle tukea myönnettiin sekä investoinnin toteutettavuusselvitykseen että investointeihin. Yritys haki tukea selvittääkseen, miten viskitislaamon alue saadaan kehitettyä niin tuotantoa kuin vierailijoita palvelevaksi kokonaisuudeksi. Lisäksi tukea haettiin uutta viskitislaamoa varten. Euromääräisesti eniten yritystukia myönnettiin Kaustisen alueelle.

Kilpailu maaseudun kehittämishankerahoituksesta jatkui tiukkana. Viime vuonna rahoitettiin 15 hanketta, puualan lisäksi painotettiin elinkeinoja tukevia hankkeita.

Täältä löydät Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan tilastokatsaukset.