Matkailijat etsivät nyt uutta ja erilaista, tässä on maaseudun mahdollisuus

Matkailijat etsivät nyt uutta ja erilaista, tässä on maaseudun mahdollisuus

Yhyres ry:n kehittämissuunnittelija Piritta Syrjälä järjesti kylämatkailuillan. Sen aikana löydettiin lukuisia mahdollisuuksia matkailulle Kyrönmaalta.

Kylämatkailuillassa kirjattiin Kyrönmaan mahdollisuuksia ja kehittämistarpeita. Matkailuliiketoiminnan asiantuntija Arja Kortesluoma (keskellä) näki alueella paljon potentiaalia. Hanna Paulasaari ja Heidi Kurvinen miettivät Laihian vetonauloja.

Luonto, lakeusmaisema, historialliset kohteet, ainakin ne ovat Kyrönmaan kuntien valtteja matkailua kehitettäessä. Näin summattiin Yhyres ry:n järjestämässä kylämatkailuillassa, jonka veti matkailuliiketoiminnan asiantuntija Arja Kortesluoma ja johon osallistui niin yhdistysten kuin yritysten edustajia.

– Vaikka alue on minulle tuttua, tuli tässä paljon uusia juttuja. Teillä on niin loistavat mahdollisuudet, että kädet aivan syyhyävät. Aloittakaa heti, sillä matkailun kehittäminen vaatii aikaa ja pitkäjänteisyyttä, Kortesluoma kommentoi illan ryhmätöissä syntyneitä ideoita.

Koska Kyrönmaalle vetää kävijöitä Kyrö Distilleryn vierailukeskus, olisi hyvä kehittää matkailijoille muutakin nähtävää ja tekemistä ja saada heidät viipymään alueella kauemmin.
– Kylämatkailun tavoitteena on matkailun muuttaminen maaseudun kylissä kohti tuottoisaa liiketoimintaa, matkailu voi tuoda lisäansioita ja sivuelinkeinon muillekin kuin kylien matkailualan yrittäjille, perustelee illan järjestänyt kehittämissuunnittelija Piritta Syrjälä.

Tarjonta on kuitenkin tuotteistettava ja tehtävä helposti ostettaviksi paketeiksi.

– Matkailun trendinä on nyt vähemmän tunnettujen kohteiden nousu, koska moni haluaa erilaistua ja uusissa kohteissa ei vielä ole tungosta ja hintatasokin on edullisempi. Jos saadaan aikaan omaleimaisia erikoisuuksia, ei niillä ole kovaa kilpailua. Tässä on maaseudulle mahdollisuus, Kortesluoma huomauttaa.

Trendinä kestävyys ja hyvinvointi

Digitaalisuus kehittyy nopeasti ja on siksi haaste palveluiden tarjoajille. Toisaalta se on myös mahdollisuus, jos palvelut ovat löydettävissä. Matka alkaa usein netistä ja päättyy sinne, kun matkailijat jakavat kuvia ja videoita reissuilta palattuaan. Markkinointia helpottaa valmiin markkinointi- ja myyntikanavan käyttäminen, harva löytää palvelut yksittäisiltä kotisivuilta. Tällaisia kanavia ovat muun muassa airbnb, booking.com tai suomalaiset matkamaalle.fi ja kylaan.fi.

Matkailun trendeissä näkyvät myös terveellisen elämäntavan ja kestävyyden korostaminen. Maaseudulla on paljon terveelliseen elämäntapaan liitettäviä asioita, kuten luonto, luonnonantimet ja sauna. Myös designilla ja arkkitehtuurilla voidaan tuoda näitä asioita esille. Kortesluoma suosittaa, että kestävät arvot tehtäisiin meillä näkyviksi.

– Pullojenkierrätys ei monellekaan ole itsestäänselvyys, vaikka se sitä meille on. Yhdessä tuotepaketissa käytiin vieraiden kanssa hakemassa vesipullot kaupasta, niitä käytettiin koko vierailun ajan, täytettiin välillä hanavedellä ja lopuksi palautettiin kauppaan. Se oli näille matkailijoille uutta. Samoin pitäisi tuoda esille, että käytämme paikallisia elintarvikkeita ja tuemme paikallistaloutta. Kylämatkailussa voidaan ammentaa niistä tavallisista jutuista, joita itsekin tehdään.

Tuotteistaminen ei Kortesluoman mielestä ole loppujen lopuksi ole kovin hankala prosessi. Suunnittelun keskiössä on aina asiakas, eli täytyy miettiä, kenelle palvelua tarjotaan. Markkinointi, jakelu ja myynti sekä hinta täytyy miettiä ja testata myös tuotteen käyttö, ettei todellisessa tilanteessa synny ongelmia.

–  Kerran olin suunnittelemassa naisille tarkoitettua kisareittiä ja huomasimme, etteivät arvioidut ajat pitäneet ollenkaan paikkansa, kun lähdimme itse kulkemaan reitin läpi.

Kotimajoituksella liikkeelle

Kylämatkailun voi aloittaa vaikka tarjoamalla kotimajoitusta, se mahdollistaa pienen lisätulon kattamaan rakennuksesta aiheutuvia kustannuksia. Kortesluoma muistuttaa, että silloinkin on otettava huomioon muun muassa turvallisuustekijät, laatu sekä verot ja vakuutukset. Työ- ja elinkeinoministeriö on tehnyt ohjeistuksen kotimajoitusta tarjoavalle.

Kylämatkailun aikaansaaminen vaatii toimintasuunnitelmaa, mietitään, kuka on mukana, mitkä ovat tavoitteet ja toimenpiteet. Kortesluoma muistuttaa, ettei kaikkea kannata alkaa tekemään yksin, vaan harkita asiantuntija-avun käyttöä. Hankkeet antavat siihen hyvän mahdollisuuden.

Leader-rahoituksella voidaan tukea matkailun kehittämistä joko yleisellä kehittämishankkeella tai kokoamalla 3-10 yritystä yritysryhmähankkeeksi. Yritysryhmähanke mahdollistaa yhteisten toimenpiteiden lisäksi myös yrityskohtaisen kehittämisen ja se onkin Kortesluoman mukaan koettu toimivaksi työkaluksi.

– Yksi Yhyres ry:n tavoitteista on saada tänä vuonna lisää yritysryhmähankkeita. Ohjelmakausi on vaihtumassa, mutta vielä ehtii hakea tukea ja se kannattaakin nyt, sillä Yhyres ry:llä on jaettavanaan hyvin hankerahoitusta, ohjeistaa Syrjälä.

teksti ja kuvat: Kirsi Tikkanen, Lyhde III -hanke