Osuuskunta Keskikaista vie valokuitua koko maakuntaan

Osuuskunta Keskikaista vie valokuitua koko maakuntaan

Nopeat ja toimivat tietoliikenneyhteydet ovat elintärkeitä maaseudulle

Nopea valokuituyhteys tuo työkaluja yrittäjyyteen, etätyöhön ja yhteydenpitoon. Se helpottaa sosiaalisen verkoston ylläpitämistä, edistää tasavertaista osallistumista digitaalisiin palveluihin ja mahdollistaa esimerkiksi hoiva-, viihde- ja älypalvelujen käytön asuinpaikasta riippumatta. Toimiva nettiyhteys ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys varsinkaan haja-asutusalueilla.
Osuuskunta Keskikaista perustettiin vuonna 2007 rakentamaan avointa valokuituverkkoa Kokkolan ja
Kannuksen seudun haja-asutusalueille. Runkoverkon keskukset sijaitsevat Kokkolassa, Lohtajalla, Kannuksessa, Kälviällä ja Ullavassa. Näiden lisäksi kyläkeskuksia löytyy mm. Marinkaisista, Ruotsalosta ja Sokojalta. Osuuskunta Keskikaistan kehityspäällikkö Ville Hietala kertoo, että digitalisaatio luo uusia mahdollisuuksia asumiselle ja yrittämiselle myös maaseudulla.
– Yhä useammilla on mahdollisuus tehdä etätöitä. Etätyön edellytyksenä ovat kuitenkin toimivat tietoliikenneyhteydet, hän huomauttaa.
Valokuitu on Hietalan mukaan ehdoton edellytys tehokkaalle tietoliikenteelle. Valokuidun kautta toimivalla laajakaistayhteydellä voidaan hoitaa kaikki tietoliikenne- ja viestintäpalvelut kodeissa ja kiinteistöissä.
-Se mahdollistaa myös tulevaisuuden palvelut, Hietala huomauttaa.
Yrityksille toimivat tietoliikenneyhteydet ovat elinehto. Ongelmana on se, etteivät nopeat yhteydet vielä ole kaikkien saatavilla. Hietalan mukaan maaseudun digitalisoitumisen esteenä on puutteellinen tietoliikenneinfrastruktuuri. Osasyynä siihen on kaupallisten operaattoreiden investointien kohdentuminen taajamakeskuksiin.
– Osuuskunta Keskikaistan tarkoitus ei ole tehdä voittoa. Siksi meillä on paremmat mahdollisuudet viedä valokuitua myös maaseutualueille, Hietala kertoo.

Hankkeella selvitettiin maaseutualueiden tietoliikenneinfraa

 

Maaseudun asukkaat ja yritykset eivät Hietalan mukaan vielä tarpeeksi hyvin tiedosta mahdollisuuksia liittyä kiinteään tietoliikenneverkkoon. Osuuskunta Keskikaistan kehittämishankkeen tavoitteena oli selvittää Kokkolan ja Kannuksen maaseutualueiden tietoliikenneinfran tilanne.
-Maaseudun tietoliikenneyhteydet –hankkeen selvitystyön tulosten avulla pystymme paremmin kohdentaa tulevat valokuituinvestoinnit oikeille alueille, Hietala kertoo.
Maaseudun tietoliikenneyhteydet–hanke käynnistyi maaliskuussa 2018. Selvitystyö tietoliikenneinfran tilanteesta maaseutualueilla toteutettiin ulkopuolisen palveluntarjoajan avulla. Tavoitteena oli selvittää noin 2000 talouden tai yrityksen tietoliikenneyhteyksien tilanne Keskikaistan runkoverkon läheisyydessä Kokkolan ja Kannuksen maaseudulla. Selvitys toteutettiin puhelimitse.

-Puheluun vastasi noin 3000 taloutta, ja niistä kyselyyn vastasi lähes 2000 taloutta. Soittolistoilta pyrittiin poistamaan taloudet, joissa oli jo Keskikaistan valokuituliittymä, Hietala kertoo.
Elokuussa päättyneen hankkeen tuloksena saatiin kattava selvitys Kokkolan ja Kannuksen maaseutualueiden tietoliikenneinfrasta.
– Tulevaisuuden tietoliikennetarpeet täyttävä valokuituverkko on käytössä ainoastaan 5,5 prosentilla alueen talouksista, Hietala huomauttaa.
Keskikaistalla saatiin samalla realistinen käsitys alueen yritysten ja kotitalouksien tarpeista nopealle ja luotettavalle kiinteälle tiedonsiirtoverkolle. Huomionarvoista on se, että lähes puolet kyselyyn vastanneista käytti internetpalveluja ainoastaan mobiiliverkon kautta.  
Kyselyyn vastanneista talouksista lähes 20% oli kiinnostunut Keskikaistan tarjoamasta valokuituliittymästä.

 Valokuidun tarve kasvaa tulevaisuudessa 

Maaseudun hanketukien avulla maaseudusta tehdään parempi paikka asua, elää ja yrittää. Hankkeen yleishyödyllisyys ja sijoittuminen maaseutualueille sopi Hietalan mukaan erittäin hyvin Osuuskunta Keskikaistan toimintaperiaatteisiin.  
– Koko Keskikaistan toimintahan perustuu yleishyödyllisyyteen, hän huomauttaa. 


Yhteistyö
Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa oli toimivaa. Osuuskunta Keskikaistalla ei Hietalan mukaan olisi ollut työkaluja eikä mahdollisuutta toteuttaa kartoitusta ilman ELY-keskuksen tukea.  
Olimme tyytyväisiä myös hankkeen tuloksiin. Tulevaisuudessa tarve valokuidulle tulee kasvamaan, hän uskoo.  

Osuuskunta Keskikaista rakentaa pikkuhiljaa koko maakunnan kattavaa, avointa valokuituverkkoa Keski-Pohjanmaalle. 
Luomme mahdollisuuksia nopeisiin tietoliikenneyhteyksiin maaseudulla, ja luotamme siihen että jollakin aikavälillä ihmiset joka tapauksessa tarvitsevat valokuitua, Hietala toteaa.