Elinvoimaisen maaseudun puolesta!

Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tavoitteena on maa- ja metsätalouden kilpailukyvyn parantaminen ja muiden maaseudun elinkeinojen edistäminen sekä maaseudun elinvoimaisuuden turvaaminen. Pohjanmaan ELY-keskus toimii Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntien alueella, jolla on lähes 250 000 asukasta ja 23 kuntaa.

 

Molemmissa maakunnissa maaseutu ymmärretään hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn tärkeäksi lähteeksi, joka tukee maakuntien menestymistä. Pohjanmaan ELY-keskus rahoittaa maaseudun kehittämishankkeita ja yritystukia Manner-Suomen maaseutuohjelman rahoituksella, joka tulee osin EU:sta.

 

Manner-Suomen maaseutuohjelmassa yhteisiksi läpileikkaaviksi teemoiksi on määritelty innovaatiot, ilmastonmuutos ja ympäristö. Nämä teemat pyritään ottamaan huomioon toteutettavissa hankkeissa.

 

Yritystukien tavoitteena on lisätä alueen asukkaiden toimeentulomahdollisuuksia, monipuolistaa alueen elinkeinotoimintaa tai parantaa elinkeinotoiminnan rakennetta heikentämättä kuitenkaan toimivien yritysten toimintaedellytyksiä. Yritysten kilpailukykyä ja verkostoitumista pyritään parantamaan ja lisäämään uutta yrittäjyyttä ja parantamaan työllisyyttä.

 

Hanketukea on mahdollista saada maaseudun elinkeinoelämän, uusien elinkeinojen ja tuotantomahdollisuuksien kehittämiseen. Lisäksi tukea voidaan myöntää maaseudun asukkaiden palvelujen, ympäristön, kulttuurin ja kyläyhteisöjen kehittämiseen.

 

Pohjanmaan ELY- keskus rahoittaa pääsääntöisesti suuria, useita kuntia tai koko maakuntaa kattavia toimialojen kehittämishankkeita, ylimaakunnallisia hankkeita sekä suuria yleishyödyllisiä investointihankkeita. Leader-ryhmät rahoittavat pääsääntöisesti kylä-, kunta- ja seudullisia hankkeita sekä pienempiä yleishyödyllisiä investointihankkeita.

 

Tarvittaessa keskustellaan ja sovitaan tapauskohtaisesti, sopiiko yksittäinen hanke ELY-keskuksen vai Leader-ryhmän rahoitettavaksi. Erityisen suurten hankkeiden yhteydessä voidaan myös toimia siten, että sekä ELY-keskus että toimintaryhmä rahoittavat erillisiä samaan hankekokonaisuuteen kuuluvia osia.

 

Kehittämishankkeita ja yritystukia voi hakea jatkuvasti, mutta ne valitaan rahoitettavaksi valintajaksoittain.  ELY-keskukset käyttävät  hankkeiden valinnassa valintaperusteita. Pohjanmaan ELY-keskuksen valintakriteerit löydät täältä:

 

Hankkeiden valintakriteerit.

 

Näiden kriteereiden käytön tarkoituksena on varmistaa hakijoiden tasapuolinen kohtelu, parempi taloudellisten resurssien käyttö ja toimenpiteiden kohdentaminen unionin tavoitteiden mukaisesti maaseudun kehittämiseen. Kun suunnittelet investointia, rakentamista tai muuta kehittämistoimintaa, ota yhteyttä Pohjanmaan ELY-keskukseen.

 

 

Hanketukia käsittelevät henkilöt:

Vaasassa:

Tukipäätökset

 • Petri Svanbäck, puh. 0295 028 632
 • Birgitta Antell, puh. 0295 028 536

Maksupäätökset

 • Noora Koskenmäki, puh. 0295 028 654
 • Maj-Len Vestergård, puh. 0295 028 645
 • Pia Häggblom, puh. 0295 028 565

Kokkolassa:

Tukipäätökset

 • Sirkku Wacklin, puh. 0295 028 642

Maksupäätökset

 • Ari Rauta, puh. 0295 028 611
Yritystukia käsittelevät henkilöt
Vaasassa:   Yritystuen hakeminen ja tukipäätökset

 

 • Matias Smeds puh. 0295 028 620
 • Peter Björkmark, puh. 0295 028 541

Maksupäätökset

 • Anna-Mari Heinonen, puh 0295 016 494

Kokkolassa:

Yritystuen hakeminen ja tukipäätökset

 • Heikki Rautio puh. 0295 028 612

Maksupäätökset

 • Elina Mattsson puh. 0295 028 659

Sähköposti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi