Välkommen till Leader Österbotten - de gemensamma sidorna för Leader-grupperna i Österbotten!
Leader-grupperna är registrerade föreningar, som delar ut stöd till föreningar och företag på landsbygden. Meningen är att sporra invånarna till att utveckla sin egen omgivning och öka dess livskraft bl.a. via arbetsplatser. Hur skulle du förbättra din egen boendemiljö? Kom med din idé till din egen Leader-grupp och sök om finansiering! Du kan också söka stöd från NTM-centralen i Österbotten.

Aktion Österbotten
Aktion Österbotten rf är motorn för utvecklingen av landsbygden i Kust-Österbotten, med målsättningen att utveckla attraktiva bostadsområden, aktivt företagande och befrämja sysselsättningen på sitt område. Förutom Leader-verksamheten finns byaverksamheten och kustaktionsgruppen under samma tak.
Läs mer
PIRITYISET
Leader-gruppen Pirityiset ry har verksamhet i Mellersta Österbotten i Kaustby ekonomiska region och Karlebys landsbygdsområde. Vår målsättning är ett välmående, framgångsrikt samhälle, vars resurs är områdets invånare.
Läs mer
NTM-centralen i Österbotten
På Österbottens närings-, trafik- och miljöcentrals område är målsättningen att förbättra konkurrenskraften hos jord- och skogsbruket och främja andra landsbygdsnäringars utveckling. NTM-centralen i Österbotten verkar på Österbottens och Mellersta Österbottens områden med nästan 250 000 ivånare i 23 kommuner.
Läs mer
YHYRES
På Leader Yhyres ry:s område, präglat av öppna åkrar och Kyroälvens kulturlandskap, bor drygt 17 000 invånare. Vi vill förstärka vår lokala identitet, uppmuntra bya-aktivitet för att stärka samhörigheten och utveckla serviceformer, som medför inkomstmöjligheter både för invånarna och föreningar.
Läs mer

Blogg Arkiv

Arkiv

Lande berättar hur man utvecklar landsbygden i Österbotten och Mellersta Österbotten. Bekanta sig med områdets företag och projekt genom att läsa Lande! Tryck på bilden för att se filen (PDF)

YouTube – Leader Österbotten

Sök i projektregistret

Hurudana projekt förverkligas i Österbotten och Mellersta Österbotten med stöd från EU:s landsbygdsfond? Här kan man söka projekt enligt finansiär, ort eller projekttyp.

Du kan också skriva in vilket sökord du vill i sökordsfältet.

INSTAGRAM – LEADER ÖSTERBOTTEN

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Aktion Österbotten

Pirityiset

YHYRES-kehittämisyhdistys