• Kom med och utveckla landsbygden

    Du har kommit till Leader Österbottens-sidor, välkommen! Som framgår av namnet är den här sidan gemensam för Leader-grupperna i Österbotten och Mellersta Österbotten, det vill säga Aktion Österbotten i kustregionen, Pirityiset i Mellersta Österbotten och YHYRES ry i Kyrolandet. Leader-grupperna är politiskt obundna föreningar, som utvecklar landsbygden delvis med hjälp av EU-stöd. NTM-centralen i Österbotten […]

    Läs mer