• En ny Lande har utkommit

    En ny Lande-tidning har utkommit. I Lande kan du läsa om exempel på hur landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten har utvecklats med stöd från Europeiska landsbygdsfonden. I tidningen presenteras projekt som finansierats av NTM-centralen i Österbotten och de tre Leader-grupperna på området (Aktion Österbotten, Pirityiset och YHYRES-kehittämisyhdistys). Temat är innovativa företagare på landsbygden, men det […]

    Läs mer

  • I Tavastland vill man ha skolan som centrum för hela byn

         Byarnas röst-projektet reste i början av december till Tavastehus för att bekanta sig med Leader Linnanseutus projekt. Det första resmålet fanns i Sydvästra Janakkala i Vähikkälä by. Suvi Pesonen presenterade Vähikkäläs byskola. Hon är med och utreder hur man skulle få byskolorna till servicecenter för hela byar. Utredningsprojektet gav henne ordförandeskapet i det […]

    Läs mer