• Kaffe från en motorhuv

    Möjligheten att njuta av en kopp kaffe vid ett bord som är byggt av hjulet från en höräfsaeller motorhuven från en traktor finns inte överallt. I Lochteå ges tillfället. Längs vägen Ohtakarintie hittar vi gården Jukkolamäki med sitt gamla fähus, som med byggnadens förflutna i åtanke har renoverats till en festlokal. Släkten Jukkola har bott […]

    Läs mer