• Den snabbaste hjälpen får du oftast av den egna byn. Det här vet man i glesbygden där det kan ta tid innan myndighetshjälpen anländer. Byasäkerheten är en tyngdpunkterna för Aktion Österbotten, Pirityiset och YHYRES Leader-gruppernas byaverksamhet. Leader-grupperna vill tvinga byborna att tänka igenom hur man kan förbättra den egna och hela byns trygghet. I Leader-grupperna […]

    Läs mer