• Landsbygdsenheten vid NTM-centralen i Österbotten har publicerat Landsbygdens finansieringsstatistik. Där hittar du uppgifter om finansiering av projekt- och företagsstöd som beviljas via Utvecklingsprogrammet för landsbygden i Fastlandsfinland, om gårdsbrukens finansiering, om miljöns specialstöd samt om växthusstöd. Du hittar även information om stöd beviljade av Leader-grupperna. Klicka på bilden för att läsa mer.  

    Läs mer