• Från importföretag till framgångsrik exportör

  Motivering: ”Från att ha varit importör av snöplogar har Oy Hilltip Ab blivit en ledande tillverkare och distributör av vägunderhållsredskap för pickup bilar i Europa. Rätta satsningar på produktutveckling och marknadsföring har genererat en stark tillväxt som bidrar till sysselsättning och regionala kringeffekter. Företagsverksamheten utvidgas med avseende på ytterligare tillväxt och målet att utveckla, tillverka […]

  Läs mer

 • Arkivskatter tas till vara för gemensamt bruk

  Motivering: ” Klockars Online är ett digitaliseringsprojekt som strävar till att tillgänglig- och offentliggöra nationellt historiskt värdefullt material som samtidigt stärker hembygdskänslan och kan leda till nya produkter, som ex. inom turism, kultur, litteratur, efter projekttidens slut.Aktion Österbotten.” Klockars Online del 1 och 2 tävlar i kategorin Nätverkaren. Klockars online visar föreningarna hur de skall bevara […]

  Läs mer

 • Den lokala utvecklingens Leader-grupper bidrar för sin del till att lösa problemen som orsakas av för lite motion. Årligen tillkommer över 200 idrotts- och fritidsanläggningar på landsbygden. Tack vare Leader-finansieringen och landsbygdsinvånarnas talkoarbete har det tillkommit idrottshallar, naturstigar, vindskydd, skidspår, simstränder, mötesplatser, lekplatser och kulturella platser. Social- och hälsovårdsministeriet har beräknat att för lite motion […]

  Läs mer