• Samarbete skapar vi-anda i föreningar

     I projektet som drevs av yrkeshögskolorna skapades ett verktyg för att stärka föreningsverksamheten  Vad är det som gör att vissa föreningar blomstrar, medan andra har svårt att få sin verksamhet att fungera överhuvudtaget? Det finns naturligtvis många svar på den frågan, men ett svar som blev väldigt tydligt i projektet FöreningsKICK är att vi-andan ofta är […]

    Läs mer