• Andelsbolaget Keskikaista inför fiber i hela landskapet

    Snabba och välfungerande dataförbindelser är livsviktiga för landsbygden En snabb fiberförbindelse skapar förutsättningar för företagsamhet, distansarbete och underlättar kontakter människor emellan. Den underlättar upprätthållandet av ett socialt nätverk, främjar ett jämlikt deltagande i digitala tjänster och gör det möjligt att använda till exempel vård-, underhållnings- och intelligenta tjänster oberoende av var man bor. En välfungerande […]

    Läs mer