• Samhälleliga företag gynnar den lokala gemenskapen

    På landsbygden funderar man på hur man ska trygga den lokala servicen. En möjlighet finns i samhälleliga företag. Den 25 september ordnade Aktion Österbotten ett seminarium om ämnet inom ramarna för sitt projekt Innospiration Österbotten. Verksamheten för samhälleliga företag börjar ofta på gräsrotsnivå och har som syfte att lösa lokala problem genom att erbjuda sådan […]

    Läs mer

  • Projektet Lyhde III ordnar en nätverksdag i samarbete med NTM-centralen i Österbotten . Dagen är riktad till projket och företag som har fått finansiering från landsbygdsfond av NTM-centralen eller Leader-grupperna Aktion Österbotten, Yhyres, Pirityiset. Samarbetspartner är också välkomna.      

    Läs mer