fisk och tomater drar nytta av varandra i akvaponik

fisk och tomater drar nytta av varandra i akvaponik

IMG_6281

IMG_6261

Hugo Wikström och Daniel Brännström presenterar en kretsloppsodling av tomater och fisk.

IMG_6286

Daniel Brännström har testat vilka växter kan växa direkt i vatten.

IMG_6280

Kustaktionsgruppen KAG genomförde en studieresa till Sverige och Norge i augusti. Det första besöksmålet fanns i Härnösand där man odlar fisk på land. I Peckas naturodlingar simmar regnbågslax nog i vatten, men utan risk för att avföring och foderrester kan orsaka övergödning i havet. Det är fråga om en kretsloppsodling, där det näringsrika vattnet leds från fiskbassängen till ett närliggande växthus. Näringen som orsakar miljöproblem i havet blir istället en resurs.

– I övrigt är det endast näring till fisken som tillförs och ibland lite vatten, för att temperaturen i vattnet ska hållas lämplig. Växterna tar upp näring från vattnet och bakterier i växtbädden renar det. Det renade vattnet syresätts och kan sedan återföras till fisken, förklarar verksamhetsledare Hugo Wikström.

Systemet som inte konsumerar vatten

Företaget har fått sitt namn efter Pecka Nygård som är idéns far. Projektledare Daniel Brännström kallar honom Oppfinnar-Jocke. Han började odla fisk, men insåg nackdelarna med att närmiljön tog skada och ville pröva något annat.

– Han läste om idén i en norsk tidning och bestämde sig för att prova systemet själv. Han blev intresserad av kretsloppsodling för att systemet nästan inte alls konsumerar vatten. Vattnet filtreras före det leds till växthuset och ungefär 25 procent av näringen, som är den olösliga delen, förs till åkrar, berättar Brännström.

På Peckas gård finns två växthus, där en del av växterna växer i grusbäddar och en del odlas direkt i vatten. Det behövs inget annat, eftersom näringsämnena fås från vattnet. Den här odlingsmetoden kallas akvaponik.

– Pecka har testat olika fiskarter och växter. Regnbågslax, tomater, örter och sallad har lyckats bäst, säger Brännström och uppmanar oss att smaka röda och stora tomater.

Framtidens odlingssätt

Tomaterna är smakliga och färska. Den här smaken bevaras utmärkt åt konsumenterna, eftersom företaget säljer sina produkter i närområdet. Nu har Peckas naturodlingar bestämt att ta alla års erfarenheter till storskalig produktion och bygga upp en större anläggning. Där ska de producera 200 ton tomater och 20 ton fisk per år.

– Ett kilo foder ger 1-1,1 kilo fisk och 10-12 kilo grönsaker. Vår säsong börjar i mars och slutar i oktober, då fiskarna är fullvuxna, berättar Wikström.

De skulle vilja prova en större anläggning i anslutning till något storstadsområde, vilket betyder 15-20 gånger större enheter än dem som de har haft i Härnösand.

– Å andra sidan man kan bygga systemet i en container och grunda verksamhet på något område där det är brist på rent vatten, påminner aktörerna vid Peckas naturodlingar.

Det här skulle kunna vara en möjlighet för tomma gårdar och växthus i Österbotten, där man har en del av infrastrukturen färdig. Åtminstone är Wikström och Brännström av den åsikten att det här är fråga om framtidens odlingssätt.

Läs om Peckas naturodlingar här.