Åminne, ett resultat av sextusen talkotimmar

Åminne, ett resultat av sextusen talkotimmar

För fem år sedan hade Åminne folkpark i Malax undvikit en konkurs med en hårsmån och fått talko-andan att blomma igen. Med hjälp av Rädda Åminne – kampanjen steg man upp från botten. Mikko Ollikainen, som fungerade som ordförande för kampanjen, konstaterade i ÖP 2012, att efter ett sådant år kan det bara bli bättre. Och bättre har det blivit, nu har Åminne folkpark genomgått en totalrenovering och är redo för nya evenemang. Ungefär 10 000 besökare per säsong har besökt parken. För att behålla besökarantalet på samma nivå, behövs det tillräckligt med artister och program och förstås ordentliga utrymmen för både artister och publik.

Genom projekt finansierade av NTM-centralen och Aktion Österbotten har paviljongen förvandlats till en modern folkpark med förlängd säsong och utökade användningsmöjligheter. Dansplatsen har blivit ett kulturcentrum.

– Det ligger minst sextusen talkotimmar bakom förändringen och åtminstone hundra talkoarbetare. Det viktigaste har varit att folk har känt sig som en del av föreningen och fått känslan av att kunna göra något för att rädda föreningen, tror programansvariga Jenni Ahlbäck om orsaken till den goda talko-andan.

Föreningen har inte personmedlemmar, utan medlemmarna består av andra föreningar. För att få talkoarbetet att fungera är det a och o med ordning och reda.

– Arbetena har fördelats åt ansvarspersoner, som leder olika talkogrupper. På så sätt faller inte ansvaret bara på ett par personer, men ändå finns det någon som ser till att arbetet blir vettigt fördelat, beskriver ordförande Mikael Antell arbetsprocessen.

Föreningen har också gjort förändringar i styrelsearbetet. Nu sitter det nästan hälften färre medlemmar i styrelsen än tidigare.

– Vi är sju personer och man har tagit med personer från olika branscher, var och en med egna styrkor. En kan ekonomi och en annan teknik. Vi är så få att man inte kan gömma sig i gänget utan alla måste jobba, motiverar Ahlbäck och Antell förändringen.

Medelåldern i Åminnes styrelse är ganska låg, medlemmarna är 20-50-åringar. Det tror Ahlbäck beror på att styrelsen förnyades på en gång och man gav också rum för nya tankar och de nya medlemmar hade, så att säga ”lättare att börjar från rent bord”.

–  Själv är jag med, eftersom Åminne är som mitt andra hem. Jag började jobba här redan som 13-åring och den här gemenskapen är en viktig del av mitt liv.

I den nya paviljongen finns en ordentlig scen, ljudåtergivning, sociala utrymmen samt caféutrymme. Man kan värma upp utrymmet och använda det också utom sommarsäsongen. Platsen är viktig också för det närbelägna Kvarkens båtmuseum som för hela Malax kommun.

-Fast byggarbetet är över, börjar det riktiga arbetet först nu. Jag hoppas att människorna kommer ihåg att vi inte har verksamhet för oss själva utan man får önska ge förslag på den kommande verksamheten, påminner Antell.

Jonas Rönnqvist, Daniel Björkstrand, Jenni Ahlbäck och Mikael Antell hör till Åminne folkparkens styrelse, som har lett det stora renoveringsprojektet vid Åminne danspaviljong.

text o. foto: Kirsi Tikkanen
översättning: Britt-Marie Norrgård