Andelsbolaget Keskikaista inför fiber i hela landskapet

Andelsbolaget Keskikaista inför fiber i hela landskapet

Snabba och välfungerande dataförbindelser är livsviktiga för landsbygden

En snabb fiberförbindelse skapar förutsättningar för företagsamhet, distansarbete och underlättar kontakter människor emellan. Den underlättar upprätthållandet av ett socialt nätverk, främjar ett jämlikt deltagande i digitala tjänster och gör det möjligt att använda till exempel vård-, underhållnings- och intelligenta tjänster oberoende av var man bor. En välfungerande dataförbindelse är emellertid ingen självklarhet – i synnerhet inte i glesbygden.
Andelsbolag Keskikaista grundades 2007 för att bygga ett öppet fibernät i glesbygdsområden i Karleby- och Kannusregionen. Stamnätets kopplingscentraler finns i Karleby, Lochteå, Kannus, Kelviå och Ullava. Bykopplingscentraler finns också bland annat i Maringais, Ruotsalo och Såka. Andelsbolaget Keskikaistas utvecklingschef Ville Hietala berättar att digitaliseringen skapar nya möjligheter för boende och företagande också på landsbygden.
– Allt fler har möjlighet att arbeta på distans. En förutsättning för detta är att det finns välfungerande dataförbindelser, påpekar han.


Enligt Hietala är fibernät en absolut förutsättning för en effektiv datatrafik. Genom ett bredband som fungerar via fiber kan man sköta alla data- och kommunikationstjänster i hemmet och i fastigheter.
– Fiber möjliggör även framtidens tjänster, påpekar Hietala.
För företag är välfungerande dataförbindelser ett livsvillkor. Problemet är att snabba dataförbindelser ännu inte är tillgängliga för alla. Enligt Hietala är den bristfälliga datainfrastrukturen ett hinder för digitaliseringen av landsbygden. En delorsak är att kommersiella operatörers investeringar riktas till tätortscentrum.
– Avsikten med andelsbolaget Keskikaista är inte att inbringa vinst. Därför har vi bättre möjligheter att införa fiber även i landsbygdsområden, berättar Hietala.

 

Datainfrastrukturen på landsbygden utreddes genom projekt

Enligt Hietala är invånarna och företagen på landsbygden ännu inte tillräckligt medvetna om möjligheterna med att ansluta sig till ett fast datanät. Avsikten med andelsbolaget Keskikaistas utvecklingsprojekt var att utreda datainfrastrukturens situation i landsbygdsområdena i Karleby och Kannus.
– Med hjälp av utredningsresultaten från projektet om landsbygdens datanät kan vi rikta kommande fiberinvesteringar bättre till rätt områden, berättar Hietala.
Projektet påbörjades i mars 2018. Utredningsarbetet om situationen med datainfrastrukturen genomfördes genom en utomstående tjänsteleverantör. Avsikten var att utreda dataförbindelsesituationen för cirka 2 000 hushåll eller företag i närheten av Keskikaistas stamnät på landsbygden i Karleby och Kannus. Utredningen utfördes per telefon.
– Cirka 3 000 hushåll svarade på samtalet och av dessa deltog nästan 2 000 hushåll i enkäten.

Från telefonlistorna försökte man gallra bort sådana hushåll som redan hade tillgång till Keskikaistas fiberanslutning, berättar Hietala. Projektet avslutades i augusti och som resultat fick man en omfattande utredning av datainfrastrukturen i landsbygdsområdena i Karleby och Kannus.
– Ett fibernät som uppfyller framtidens databehov används i endast 5,5 procent av hushållen i området, påpekar Hietala.
Vid Keskikaista fick man samtidigt en realistisk uppfattning om företagens och hushållens behov av ett snabbt och pålitligt fast datanät. Det är beaktansvärt att nästan hälften av de som svarade på enkäten använde webbtjänster endast via mobilnätet.
– Av de hushåll som svarade på enkäten var nästan 20 procent intresserade av en sådan fiberanslutning som Keskikaista erbjuder.

Behovet av en fiberanslutning ökar i framtiden

Med hjälp av projektstöd för landsbygden skapar man bättre platser där man kan bo, leva och bedriva företagsverksamhet. Den allmänna nyttan med projektet och att det genomfördes i landsbygdsområden passade enligt Hietala utmärkt ihop med andelsbolaget Keskikaistas verksamhetsprinciper.
– Hela Keskikaistas verksamhet grundar sig på allmän nytta, säger han.


Samarbetet med NTM-centralen i Österbotten fungerade väl. Enligt Hietala saknade Keskikaista verktyg och möjligheter för att genomföra en kartläggning utan stöd från NTM-centralen.
– Vi var också nöjda med projektets resultat. I framtiden kommer behovet av fiber att öka, tror han.
Andelsbolaget Keskikaista kommer så småningom att bygga ett öppet fibernät som omfattar hela landskapet Mellersta Österbotten.
– Vi skapar förutsättningar för snabba dataförbindelser på landsbygden och litar på att människor i vilket fall som helst kommer att få behov av fiber i något skede, konstaterar Hietala.