Användningen av Leaderfinansierade friluftsplatser ökade under våren

Användningen av Leaderfinansierade friluftsplatser ökade under våren

De Leaderfinansierade friluftsplatserna har använts flitigt under coronavåren. Landsbygden har erbjudit möjligheter för friluftsliv och rekreation både för lokala invånare och mer långväga besökare. Aktion Österbotten har beviljat stöd för utveckling av sådana här områden i olika delar av Österbotten.

Stundars har anlagt en grusgång, ”Stundarsstigen”, runt hela museiområdet och placerat ut sitt- och viloplatser för att underlätta framkomligheten och rekreation.

Till exempel friluftsmuseet Stundars i Solf har deltagit i många temaprojekt och utvecklat sin verksamhet genom dem. I området anlade man Stundarsstigen längs vilken man kan ta sig fram även med barnvagn och rullstol.

– Stigen ser trevlig ut och inbjuder människor att besöka området. Under våren har vi haft fler besökare än vanligt som gått runt och tillbringat tid här, berättar verksamhetsledaren Gunilla Sand.

Längs stigen har man också placerat ut bänkar där man kan vila. Tanken är att alla människor, både unga och gamla, ska kunna njuta av området. I temaprojektet Små invest byggde man en lekbondgård för barnfamiljer. I lekbondgården kan barn till exempel leka gammaldags hemlekar. I miljön kan barnen bekanta sig med det österbottniska familjelivet och gamla tiders vardag genom leken.

– Lekbondgården är en fortsättning på våra objekt som riktar sig till barn. Här får man röra vid föremålen och leka. Den bästa responsen för mig är när jag ser att dörren till bondgården står öppen och det hörs glada ljud inifrån. Ibland skulle barnen inte alls vilja sluta leka, berättar Sand och ler.

I temaprojektet Små invest byggde man en lekbondgård för barnfamiljer, där får man röra vid föremålen och leka.

Tillåtet att röra sig fritt

För Sand är det viktigt att området är mångsidigt och omfattar upplevelser som även har en pedagogisk sida. Förra sommaren öppnade man en djurgård på Stundars. Även den fick finansiering genom Leader. Anna Ros arbetar som djurskötare under sommaren och har hämtat bland annat höns, en tupp, får och kaniner till djurgården.

– Eftersom syftet med Stundars är att visa hur man levde förr ville jag också ha djur här. Förr i tiden skulle man inte ha klarat sig utan djur, men idag har inte alla barn möjlighet att se dem, förklarar Sand.

Djuren finns i området hela sommaren. Under öppettiderna får man klappa och mata djuren under ledning av Ros. Stundars vill vara ett ställe där man kan njuta av en vacker omgivning, höra tuppen gala och gå runt i lugn och ro utan krav. Om man vill kan man också förhandsboka en guidning och lära sig mer om hur man levde förr.

Anna Ros jobbar som djurskötare på Stundars, verksamhetsledare Gunilla Sand ville att de har djur på området eftersom syftet med Stundars är att visa hur man levde förr.

Norrnäs på kartan

Norrnäs ungdomsförening har byggt en motorikpark, en hinderbana samt ett utegym. Man tycker att byn har verkligen lagts på kartan nu på ett helt annat sätt än tidigare.

I byn Norrnäs i Närpes har man också märkt att besökarna blivit fler. Orsaken till att Norrnäs blivit ett populärt besöksmål är inte endast närheten till naturen, utan ungdomsföreningen har även byggt ett utegym, en hinderbana och en aktivitetspark för barn.

– Ursprungligen var det meningen att vi skulle fundera på vad vi ska göra med det igenväxta skidspåret som går intill vår byagård. Då bekantade vi oss med ansökningen till Aktion Österbotttens temaprojekt Friskinvest och planerna började växa, berättar föreningens ordförande Mikaela Nygårds.

Byborna bidrog med både traktor och grävmaskin för arbetena och man hittade även en skicklig snickare som byggde motionsstationerna och hinder för motionsbanan. Budgeten höll inte, men lyckligtvis fick man även bidrag från andra håll. Nygårds berättar att man i något skede slutade räkna talkotimmar då det antal timmar som krävdes för stödet hade överskridits. I området anlades en jämn grund, vilket gör att det kan användas av motionärer i alla åldrar. Området har använts av såväl daghemsgrupper, skolelever, personal trainers och rehabiliteringsgrupper.

– Det här gynnar hela Närpes och platsen har blivit väldigt populär. Inte ens i vår vildaste fantasi hade vi kunnat tro att vi skulle få så mycket uppmärksamhet. Vi har även mer långväga besökare och många föreningar har kontaktat oss och varit intresserade av att genomföra motsvarande projekt.

Som nästa projekt ska föreningen ta itu med att renovera sin  ungdomslokal och har också ansökt om bidrag från Aktion Österbotten för att bygga en utetupp.

– Trots att temaprojektet svällde och krävde mycket arbete, gav det oss så mycket inspiration att vi inte tröttnade utan i stället vill fortsätta med utvecklingsarbetet, intygar Nygårds.

 

text och foto: Kirsi Tikkanen, projektet Lyhde III