Arkivskatter tas till vara för gemensamt bruk

Arkivskatter tas till vara för gemensamt bruk

Motivering:  Klockars Online är ett digitaliseringsprojekt som strävar till att tillgänglig- och offentliggöra nationellt historiskt värdefullt material som samtidigt stärker hembygdskänslan och kan leda till nya produkter, som ex. inom turism, kultur, litteratur, efter projekttidens slut.Aktion Österbotten.

Klockars Online del 1 och 2 tävlar i kategorin Nätverkaren.

Klockars online visar föreningarna hur de skall bevara sin historia

Det är få föreningar som funderat desto mer på sin arkivering. Tidningsurklipp, fotografier och protokoll sprids hit och dit och det är inte sagt att nya medlemmar vet vad som gömmer sig i föreningarnas förråd.

– Här på SÖU (Svenska Österbottens Ungdomsförbund) var det samma sak. Material låg utspritt i olika lådor och det fanns tusentals fotonegativ och pappersfoton. Föreningarna tog regelbundet kontakt med oss då de behövde material för sina egna presentationer och historiker. Det var där som vi kläckte idén om att städa arkivet och göra vårt arkivmaterial tillgängligt för alla, konstaterar projektledarna Malin Andtbacka och Caroline Mård.

Det fanns många fotografier men namnen på personerna och platserna saknades. I det första Klockars Online-projektet ordnade man därför träffar där man åkte runt till ungdomsföreningarna och identifierade personerna på bilderna.

– Det var lyckat, både nya och gamla föreningsaktiva dök upp. Ämnet intresserade många och vi fick höra åtskilliga historier och lära oss om SÖU:s verksamhetshistoria. Det har varit bingo, innebandy och frågesporter, danser, revyer och teater, berättar Andtbacka och Mård.

Som resultat av projektet uppstod ett öppet fotoarkiv med över 5 000 bilder och ett arkiv där man kan bläddra i alla nummer av föreningstidningen Österbottniska Posten som getts ut sedan 1968. Det är dessutom möjligt att kommentera bilderna.

Då man hade lyckats få ordning på det 111-åriga förbundets egna arkiv gick man över till Klockars Online-projektets andra del, där man hjälper sina medlemsföreningar med arkiveringen. Andtbacka och Mård åker runt till föreningarna för att visa hur man kommer igång med arkiveringen. Man går igenom materialet tillsammans och funderar vad som är värt att spara och vad som kan kastas bort. SÖU erbjuder också föreningarna en möjlighet att dela sitt eget material i deras webbarkiv.

– Att ordna upp arkiven kan också öka gemenskapen bland byborna. I arbetet behövs nämligen kunskap och färdigheter, både om föreningens historia och om hur materialet skall digitaliseras. Också ungdomarna har varit intresserade av framför allt bilderna, eftersom de är vana vid att hantera dem.

Av det material som föreningarna sparat kan man se hur viktig verksamheten har varit i byarna. Ungdomslokalerna har byggts med talkokraft och hela byn har deltagit i arbetet. Föreningshuset har varit mittpunkten i byn och många har ordnat bröllopsfest i lokalerna. Genom att ta tillvara historien vill man få invånarna att igen bli en del av de lokala föreningarna.

– Byaföreningarna har fortfarande en viktig betydelse, i synnerhet då servicen minskar. Under våra besök har vi sett hur man lyckats samla människor över generationsgränserna runt arkivmaterialet. Arkivet kan bli en mötesplats för människorna. Avsikten är att föreningarna skall få ordning på sitt material samtidigt som man stärker hembygdskänslan och eventuellt skapar nya produkter, såsom historiker, utställningar och skådespel. Ungdomsföreningarna är en viktig del av den österbottniska identiteten och rötterna samt en del av det förgångna och framtiden.

– I synnerhet nya medlemmar har nytta av arkiveringen. Uppgifterna finns kvar även om styrelserna byts ut. Det är viktigt att känna till sin egen historia, varifrån man kommer och vad man gjort i föreningen, sammanfattar Andtbacka.

Caroline Mård och Malin Andtbacka Andtbacka och Mård åker runt till föreningarna för att visa hur man kommer igång med arkiveringen.

 

Klockars Online-projektet har fått sitt namn efter upphovsmannen till den finlandssvenska ungdomsrörelsen och grundaren av Malax ungdomsförening Johannes Klockars. Malax ungdomsförening har deltagit aktivt i projektet där SÖU:s projektledare visade hurdant arkivmaterial som är värt att spara och hur det skall göras.