Att fortsätta med lantbruket var självklart för Einar Brors

Att fortsätta med lantbruket var självklart för Einar Brors

NTM-centralen i Österbotten beviljade 41 startstöd till unga jordbrukare år 2018.
Antalet beslut fördubblades jämfört med år 2017.

 

På familjen Brors gård i Lotlax by i Vörå lever man en annorlunda vardag. För knappt ett år sedan genomfördes en generationsväxling då Einar 26 år och hans fru Stina också 26 år, tog över husbondeskapet och började sköta svin och odla korn, vete och bondbönor. Båda är utbildade agrologer, Einar med specialinriktningen växthusodling och Stina med produktionsdjur.

– Nog var det ett stort steg att över en dag bli ansvarig för allt. Man kan inte lära sig allt på en gång utan det tar tid att få grepp om systemet. Det är mycket man måste ha på klart så det inte går fel, konstaterar de unga lantbrukarna.

Einars föräldrar flyttade i ett hus i samma gårdsgrupp och på samma gård bor också hans farföräldrar. Einars pappa hjälper ännu gärna till, så alldeles ensamma måste de unga inte klara sig. Tre av Einars vänner gjorde också generationsväxling ifjol och med dem blir det många diskussioner om utmaningar och framtidsutsikter.
Startsödet för unga jordbrukare, som Österbottens NTM-central har beviljat, har hjälpt mycket och tack vare det har man fått en god start. Den summan investerade man i automatisk utfodring för svinen och man överväger även nyttoanvädning av solenergi, i övrigt fortsätter man på en moderat nivå vad investeringar gäller.
– Just nu överväger vi för och emot om vi ska övergå till ekologisk produktion av svinkött. Ännu är inte efterfrågan tillräckligt stor. så det lönar sig inte att bygga om det nuvarande svinhuset. Den ekologiska inriktningen finns dock i planerna och på odlingssidan har vi redan övergått till ekologisk odling, berättar Einar.

Svin och odling är för tillfället en bra kombination, som man lever på året om. Lån har man så mycket som behövdes för att genomföra generationsväxlingen, så nu kan familjen lugnt sikta framåt och bygga upp sin egen vardag.
– Vi har båda själva valt det här, vi har inte blivit tvingade att fortsätta. Det bästa med det här arbetet är att det är omväxlande, man får arbeta med djur och man ser att svinen mår bra. Då vet man att man har gjort något rätt, listar Stina.
– Fast det är mycket arbete och inte alltid så roligt, så har jag aldrig velat göra något annat, tillägger Einar.

Stina är uppvuxen på en mjölkgård i Purmo, så det har tagit sin tid att komma in i svingårdens rutiner.
– Att arbeta tillsammans har nog hittills fungerat bra, jag är mitt i en fas med inlärning i arbetet. Och visst är det till nytta att vi båda har rätt utbildning.
Annat nytt händer också på gården med fyra generationer. I Stinas och Einars vardag ingår nu också att sköta om den nionde generationen, Walter-babyn som föddes på nyårsaftonen.