Bondgårdsmiljön skapar välmående och samhörighet

Bondgårdsmiljön skapar välmående och samhörighet

Utöver rehabiliterande arbetsverksamhet kommer Alitalo gård även att erbjuda djurrelaterad neuropsykiatrisk handledning, med hjälp av hästar Hilma och Herkir.

På gårdsplanen vid Alitalo gård möts besökaren emot av ett lugnt par, minihästen Hilma och islandshästen Herkir. Fåren i fähuset kikar nyfiket ut för att titta om gästen har något gott med sig. Från korridoren hörs ljudet av en spikpistol, det före detta avelssvinhuset håller nämligen på att renoveras. I byn Virkkala i Kaustby i Mellersta Österbotten håller gårdar på att byggas om så att de uppfyller behoven för Green Care-gårdsverksamhet.

Alitalo gård som grundats av Susanna Hakala-Virkkala kommer att erbjuda djurrelaterade Green Care-tjänster, det vill säga arbets- och dagsverksamhet för specialgrupper. Målgrupperna kan bestå av till exempel personer som genomgår mental rehabilitering, personer med funktionsnedsättning och äldre personer. Alitalo gård är den enda bondgården i närområdet som erbjuder Green Care-tjänster. Bondgården har godkänts som en privat serviceproducent av Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite.
Hakala-Virkkala har tio års erfarenhet av att arbeta med personer som genomgår mental rehabilitering. Till yrket är hon både sjukskötare och hälsovårdare och dessutom har hon en närvårdarutbildning inom mentalvård och missbrukararbete. Då Hakala-Virkkala kommer hem från jobbet möttes hon av en djurflock som består av bland annat hästar, katter, hundar, kaniner och får.
– I något skede väcktes en tanke om att kombinera det kära djurintresset med vårdarbetet, berättar hon.

 

På gården finns redan hästar, får, höns, katter och hundar

Green Care är naturkraft

 

Hakala-Virkkala berättar att djuren varit viktiga för henne ända sedan barndomen. Flytten ut till landsbygden gav möjligheter att ha djur på den egna gården. Hakala-Virkkala ville erbjuda sitt kunnande och sin yrkesfärdighet för människor som är redo att ta emot vad djuren och bondgårdsmiljön har att ge. Därför avlade hon först en företagaryrkesexamen och grundstudier i Green Care.
– Jag får själv kraft av lugnet på landsbygden, av bondgårdsmiljön och av djurens sällskap och skötseln av dem. Det är också en orsak till att jag tror på Green Care, berättar hon. Hakala-Virkkala är övertygad om att djurrelaterad verksamhet kan påverka människans välmående starkt. Green Care, det vill säga naturkraft, innebär verksamhet där naturen utnyttjas på ett målinriktat och medvetet sätt för att främja och upprätthålla människornas välmående.

På Alitalo gård är tanken att skapa vänskapsrelationer över olika gränser. Hakala-Virkkala vill skapa en varm gemenskap på gården där varje deltagare kan känna sig viktig. Enligt Hakala-Virkkala skapar gemensam verksamhet på ett bekant ställe en viktig känsla av samhörighet.

– Samhörigheten ger ny kraft. Varje deltagare är för sin del med och bygger upp samhörigheten och var och en kan påverka slutresultatet, beskriver hon.
Den djurrelaterade arbetsverksamheten på Alitalo gård erbjuder förutom samhörighet även en paus från vardagen, samtidigt som den skapar rutin och struktur i vardagen. Då deltagarna kommer till gården får de egna arbetsuppgifter och djurens grundläggande behov uppfylls.
– I grunden finns en tanke om att djuren har samma grundläggande behov som människorna, såsom värme, näring och trygghet.
Att lära sig grundläggande livsfärdigheter genom djuren väcker enligt Hakala-Virkkala tankar hos klienterna själva.
– Då klienten får en möjlighet att ta hand om någon annan blir tröskeln att fundera på sitt eget liv låg. Vi betonar vikten av att klienten upplever sig som delaktiga i djurens vardag, berättar hon

Viktigt stöd från Leader-gruppen

Under våren beviljade Leader-gruppen Pirityiset i Mellersta Österbotten investeringsstöd för Alitalo gård. Med hjälp av investeringsstödet byggs utrymmena om så att de lämpar sig för Green Care-verksamheten. I arbetet ingår renovering av bondgårdsbyggnaden och upprustning av tomten, byggande av sociala utrymmen och djurskydd samt ombyggnad av gårdsplanen så att den möjliggör en tillgänglig och lätt interaktion.
– Det första vi gjorde var att bygga lösdriftsstall åt hästarna. Vi måste renovera både inomhus och utomhus för att utrymmena ska vara färdiga då verksamheten drar igång under våren.
Syftet är att omgivningen ska bli ett kompakt paket som är tryggt och lätt att gestalta för klienterna. Innergården avgränsas tydligt och med undantag av hästarna kan alla djur röra sig fritt – så länge det passar klienterna.
– Tanken är att skapa en plats som är ett vingslag från svunnen tid i kombination med nutiden, beskriver hon.
Den egna familjen har deltagit intensivt i Hakala-Virkkalas projekt. Hon har också fått renoveringshjälp från en överraskande part, då Pirityisets kontor kontaktade henne och frågade om de hade behov av hjälp. Pascal Sepp från Tyskland, som kommit till Leader Pirityiset för volontärarbete, tillbringade en vecka på Alitalo gård och hjälpte till med renoveringen av inomhusutrymmena.
– Det finns massor att göra men vi tror att utrymmena ska bli färdiga före januari. Inledandet av verksamheten underlättas av att största delen av djuren finns här sedan tidigare och att jag har en lång erfarenhet av att sköta dem.
På gården finns redan hästar, får, höns, katter och hundar. Kaninerna och ankorna anländer till gården så fort deras utrymmen är färdiga. Alitalo gård är en exceptionell Green Care-gård med tanke på att alla djuren är husdjur. Vanligtvis koncentreras Green Care-verksamhet till produktionsutrymmen.
– Här har vi djuren bara för nöjets skull, berättar Hakala-Virkkala och ler.

Pascal Sepp från Tyskland, som kommit till Leader Pirityiset för volontärarbete, tillbringade en vecka på Alitalo gård och hjälpte till med renoveringen av inomhusutrymmena.

Färg och livskraft till landsbygden genom ny service

 

Green Care är ett förhållandevis nytt men växande koncept. Naturorienterade metoder ökar hela tiden inom social- och hälsovårdstjänsterna. För kommunerna för Green Care med sig nya tjänster och småföretagare. Landsbygdens livskraft baserar sig på resurser men även på välmående, samhörighet, socialt kapital, funktionsförmåga och möjligheter att förnyas. Även en liten kommun kan vara livskraftig. Det är de små företagen, de bekanta serviceproducenterna, kompetensen, flexibiliteten och samhörigheten som utgör kärnan för livskraften.
– I vår kommun finns inga bondgårdar som erbjuder sådan här typ av verksamhet. Det här är kundservice där jag får kombinera de möjligheter som min yrkesfärdighet ger och erbjuda nya tjänster i området, berättar Hakala-Virkkala.
Klienterna kommer till exempel från en närliggande verksamhetscentral. Utöver rehabiliterande arbetsverksamhet kommer Alitalo gård även att erbjuda djurrelaterad neuropsykiatrisk handledning. Nästa höst startar även en morgonklubb för skolelever i bondgårdsmiljön.
– I framtiden kommer vi eventuellt att arbeta även med barnskydd, småbarnsfostran och äldre personer.
Enligt Hakala-Virkkala passar Green Care-verksamheten för alla som tycker om djur eller åtminstone för de som inte är alltför rädda för dem. För djuren har alla lika värde.
– Djuren dömer inte människorna utifrån deras särdrag eller egenskaper utan de accepterar alla på lika villkor.
Genom att arbeta med djur får människan självförtroende och upplevelser av framgång. Enligt Hakala-Virkkala främjar det även delaktighet och socialt umgänge.
– Många stannar bara hemma. Men om de vågar komma hit så vågar de också delta i andra aktiviteter i samhället. Jag tror att jag arbetar med något betydelsefullt.