• Kvarkens turistföretagare paketerar sina tjänster i ett företagsgruppsprojekt

  Man anser att samarbete mellan företagare är nödvändigt, men utmaningen är att lyckas föra det längre än till ett par möten. Den här erfarenheten har Vasaregionens Utveckling Ab:s (VASEK) projektchef Peter Källberg. Även att förbinda sig vid gemensamma ansträngningar kan vara besvärligt för små företag. Som hjälp för att undvika dessa stötestenar har nejdens turistföretagare […]

  Läs mer

 • När en forskare kommer från vetenskapsvärlden till den praktiska gräsrotsnivån, blir det första steget att hitta ett gemensamt sätt att se på saken med målgruppen. Om det inte räcker med ett gemensamt språk, kan konsten vara till hjälp.   Naturresursinstitutets specialforskare Irene Vänninen stötte på kommunikationsproblem när hon startade ett innovationsprojekt för växthusodlare i Närpes. […]

  Läs mer

 •   Juha Arrasvuori och Pirjo Yli-Viitala, bägge forskare vid Vasa universitet, vill föra digitaliseringen närmare den österbottniska landsbygdsföretagare, skogsägaren och invånaren. Deras projekt Digi-Botnia utgår från hur jordbrukare och andra företagare och aktörer på landsbygden kan dra nytta av digitaliseringen. Varför ska man överhuvudtaget intressera sig för digitaliseringen? – Därför att med hjälp av digitaliseringen […]

  Läs mer

 • Inblick i landsbygdens mångsidiga projektvärld

  I augusti besökte Österbottens NTM-centrals projektgrupp ett antal objekt som fått projekt- eller företagsstöd. Även denna projektutfärd visade hur mångsidig projekt- och företagsverksamheten på landsbygden är och hur viktigt landsbygdsfondens stöd har varit för föreningar och företag. Malax köttrökeri har investerat två gånger med hjälp av stöd från NTM-centralen i Österbotten. Företaget, som har funnits […]

  Läs mer

 • Den snabbaste hjälpen får du oftast av den egna byn. Det här vet man i glesbygden där det kan ta tid innan myndighetshjälpen anländer. Byasäkerheten är en tyngdpunkterna för Aktion Österbotten, Pirityiset och YHYRES Leader-gruppernas byaverksamhet. Leader-grupperna vill tvinga byborna att tänka igenom hur man kan förbättra den egna och hela byns trygghet. I Leader-grupperna […]

  Läs mer

 • I Laihela förvandlas snart plastavfall till olja

    Många känner redan till whiskeydestilleriet i Storkyro, Kyrö Distillery. Snart blir också en annan av Kyrolandets kommuner välkänt för destillation. I Laihela har man nämligen kommit på något unikt i samband med torrdestillation det vill säga pyrolys. Det är frågan om Pohjanmaan Hyötyjätekuljetus Oy:s (Österbottens Nyttoavfallstranspport Ab) sätt att utnyttja pyrolysen så, att man […]

  Läs mer