• Projektvärldens pärlor är utsedda

  Pärlorna bland de projekt i Österbotten och Mellersta Österbotten som genomförts med stöd från landsbygdsfonden har utsetts. Till vinnare bland de projekt och företag som finansierats av NTM-centralen i Österbotten och Leader-grupperna i regionen valdes BusinEsse som utvecklat Stedox-innovationen inom byggnadsbranschen, Kyröön Kievaris utbyggnad av besökscentret i anslutning till Kyrö Distillery, Mö Foods från Lochteå […]

  Läs mer

 • Kokkolan Nahka utökar verksamheten till hunddelikatesser

  Motivering: ”Kokkolan Nahka Oy är världens ledande älgskinnstillverkare. Av hudarna är en del av dålig kvalitet och det är inte lönsamt att förädla dessa. Vid förädlingen uppstår också mycket klippavfall och företaget har tidigare varit tvunget att betala för att slippa avfallet. Genom att investera i ny produktion kan man tillverka husdjursföda av de delar […]

  Läs mer

 • Det nya Kraatari öppnar dörren till hembygdens historia

  Motivering: ”Hembygdsarbetet i Kaustby har länge saknat lämpliga utrymmen. Det nya Kraatari erbjud- er nu många lösningar på detta problem. Den ödelagda, skyddade och traditionellt sett värdefulla byggnaden Kraatari som hört till släkten Wirkkala byggdes 1868. Sommaren 2017 fick byggnaden ett nytt liv som hemvist för hembygdsarbetet och hantverkstradi- tionen i Kaustby. Inom ett projekt som […]

  Läs mer

 • Välkommen till det mystiska Mellersta Österbotten!

    Motiveringar: ”Genom projektet PaikuGL har man utvecklat turistkoncept som utnyttjar det lokala kulturarvet med stöd av webbplatsen Genius Loci. Med hjälp av digitala lösningar har man skapat väldigt intressanta kulturleder som anknyter till kulturarvet i Mellersta Österbotten och Österbotten. Kulturlederna kan också utnyttjas på ett mångsidigt sätt i föreningarnas, sammanslutningarnas och företagens verksamhet. Kulturarvet, […]

  Läs mer

 • Högteknologiska arbetsplatser till landsbygden genom Leader-verksamhet


  Motiveringar: ”Planeringsbyrån Aurolahti 3D har specialiserat sig på planering, visualisering och animering av maskiner och anordningar samt livsmedelsrörsystem. Tack vare ny programvara kan Aurolahti 3D erbjuda sina kunder ett mervärde genom högklassigare bilder och planer. Projektet främjar utbudet av högteknologiska arbetsplatser på landsbygden.” Leader-Pirityiset Högteknologiska arbetsplatser till landsbygden genom Leader-verksamhet Planeringsbyrån Aurolahti 3D är ett […]

  Läs mer

 • Mö Foods tror på havre

  Framtidsföretag: Mö Foods Oy. Motivering:  ”Mö Foods Ab är ett startup-företag inom livsmedelsbranschen. Företagets affärsidé är att tillverka och sälja växtbaserade mejeriprodukter. För tillverkningen används rena finländska råvaror, såsom havre. De första produkterna, havreyoghurtarna, lanserades i januari 2018 och efterfrågan på produkterna har överskridit alla förväntningar. Med investeringarna har företaget snabbt kunnat öka sin produktionskapacitet […]

  Läs mer

 • Ny fart på skådespelstraditionerna i Laihela

  Motivering: ”Laihian Nuorisoseuras dagsaktuella projekt ”1917″ resulterade i en pjäs, som spelades i Laihela och Vasa, och som berättar om hur Finland blev självständigt och områdets betydelse i händelseförloppet. Det viktigaste i projektet var ändå själva processen, där ungdomar fick lära sig om olika typer av scenkonst samtidigt som deras nationella och lokala självkänsla stärktes. Leader […]

  Läs mer

 • Växthusbranschen behöver möten mellan konsumenter och producenter

  Motiveringen: ”Projektets mål är att förbättra samarbetet mellan växthusproducenter och forskare. Projektledaren Irene Vänninen har en fantastisk förmåga att sammanföra praktik och forskning på ett lättfattligt sätt. I projektet har man skapat ett nationellt och internationellt nätverk mellan forskare, universitet, högskolor, producentorganisationer och odlare. NTM-centralen i Österbotten.”   Projektet Innoväxthus tävlar i kategorin Nätverkare. Innoväxthus […]

  Läs mer

 • Weekend Snacks vill vara föregångare

  Motivering: ”Weekend Snacks har satsat på nytänkande och hälsosammare vanor. Företaget riktar in sig på tillväxt via nya kundgrupper och marknadsområde i och med utvecklingen av ett nytt produktsortiment. Aktion Österbotten.” Weekend Snacks tävlar i kategorin Framtidsföretag. Företaget har utvecklat smakliga produkter åt hälsomedvetna finsmakare   Snacks-fabriken i Finlands minsta stad saknar inte go. Oy […]

  Läs mer

 • Familjeföretagets enträgna arbete och mod ledde till patent

  Motivering: ”BusinEsse Ab har tagit fram en metallkonstruktion och stödsystem som underlättar montering av betongelement vid uppförande av byggnader. Företagets innovativa produkt har ett nyhetsvärde då det inte finns något liknande på marknaden i dagsläget. Marknaden för produkten är stor då produkten lämpar sig för byggande överallt i världen. NTM-centralen i Österbotten.” Stedox tävlar i […]

  Läs mer

 • Youtube inspirerade till egen företags­verksamhet

  Motivering: ”Miika Soini, den unga företagaren bakom Muwex Oy, är inte bara en del av Österbottens framtid, utan visar den också för hela världen med hjälp av sina Youtube-videor. Han är en youtubare som filmar livet på landsbygden, han känner till de nyaste trenderna inom sociala medier och visar ungdomarna på landsbygden hur många möjligheter de […]

  Läs mer

 • Närpes skidskyttestadion överraskar med sin teknik

  Motivering: ” Vargbergets fritidscentrum utvecklar den lokala potentialen genom ett innovativt grepp och ett nytänkande. Föreningen har lyckats utveckla ett tekniskt koncept som kan mäta sig även på internationell nivå. Satsningen betjänar även andra grenar än skidskyttet och medverkar till ett breddat utbud i nejden.Aktion Österbotten.” Sparbanken Biathlon Arena tävlar i katergorin Programperiodens snilleblixt. Området […]

  Läs mer

 • Kvarkens natur som triumfkort för företagsgruppsprojektet inom turismbranschen

  Motivering: ”Man väntar sig fler övernattande turister på området Kvarkens världsnaturarv. Naturen och tystnaden räcker inte för dem, utan de behöver olika aktiviteter. I projektet Archipelago attractions deltar olika företag och deras gemensamma kunskap ger ett större mervärde för de medverkande företagen. Projektet fungerar som banbrytare inom turismbranschen i Österbotten genom att påvisa vikten av samarbete.” NTM-centralen […]

  Läs mer

 • Det lokala är en röd tråd för whiskydestilleriets besökscenter

  Motivering: ”Kyrön Matkailun Edistämiskeskus använder på ett exemplariskt sätt det världsberömda whiskydestilleriet Kyrö Distillery Oy och även nejdens lokala historia och nutid i marknadsföringen av besökscentrets tjänster. Investeringarna som gjorts för att bygga ut besökscentret har ökat kapaciteten att ta emot fler besökare och förbättrat kvaliteten på servicen. Antalet besökare har ökat snabbt. Leader Yhyres.” Utvidgning […]

  Läs mer

 • Topelius blev varumärke för Nykarleby

      Motivering: ”Nykarleby är en stad med en litterär ådra som gett upphov till flera författare genom tiden. Topelius har nationell tyngd och han är också känd i Norden. Projektet Björken och stjärnan testar sätt att göra Topelius till ett platsvarumärke för Nykarleby, engagera Nykarlebybor på bred front och använda sig av högskoleexpertis som […]

  Läs mer

 • Från importföretag till framgångsrik exportör

  Motivering: ”Från att ha varit importör av snöplogar har Oy Hilltip Ab blivit en ledande tillverkare och distributör av vägunderhållsredskap för pickup bilar i Europa. Rätta satsningar på produktutveckling och marknadsföring har genererat en stark tillväxt som bidrar till sysselsättning och regionala kringeffekter. Företagsverksamheten utvidgas med avseende på ytterligare tillväxt och målet att utveckla, tillverka […]

  Läs mer

 • Arkivskatter tas till vara för gemensamt bruk

  Motivering: ” Klockars Online är ett digitaliseringsprojekt som strävar till att tillgänglig- och offentliggöra nationellt historiskt värdefullt material som samtidigt stärker hembygdskänslan och kan leda till nya produkter, som ex. inom turism, kultur, litteratur, efter projekttidens slut.Aktion Österbotten.” Klockars Online del 1 och 2 tävlar i kategorin Nätverkaren. Klockars online visar föreningarna hur de skall bevara […]

  Läs mer

 • Den lokala utvecklingens Leader-grupper bidrar för sin del till att lösa problemen som orsakas av för lite motion. Årligen tillkommer över 200 idrotts- och fritidsanläggningar på landsbygden. Tack vare Leader-finansieringen och landsbygdsinvånarnas talkoarbete har det tillkommit idrottshallar, naturstigar, vindskydd, skidspår, simstränder, mötesplatser, lekplatser och kulturella platser. Social- och hälsovårdsministeriet har beräknat att för lite motion […]

  Läs mer

 • Jakkurokki skapade gemenskap bland byborna

  ”Projekt Jakkurokki är ett bra exempel på en idé vars förverkligande skapade ett fräscht musikevenemang på landsbygden, som förde samman olika åldersgrupper samt landsbygd och stad. Man blev överraskande över evenemangets popularitet redan första gången det ordnades och det gav tilltro till och möjlighet att ordna det här evenemanget årligen.” Leader YHYRES Ungdomsföreningen i Laihela […]

  Läs mer

 • Nu söks projektvärldens pärlor, dvs. lyckade projekt finansierade av NTM-centralen i Österbotten eller av områdets Leader-grupper (Aktion Österbotten, Pirityiset, YHYRES) med stöd från landsbygdsfonden. Tävlingen genomförs i fyra kategorier och varje kategori har fem finalister, två projekt finansierade av NTM-centralen (ett från Österbotten och ett från Mellersta Österbotten) och ett från varje Leader-grupp. Kategorierna är: […]

  Läs mer

 • Kvarkens turistföretagare paketerar sina tjänster i ett företagsgruppsprojekt

  Man anser att samarbete mellan företagare är nödvändigt, men utmaningen är att lyckas föra det längre än till ett par möten. Den här erfarenheten har Vasaregionens Utveckling Ab:s (VASEK) projektchef Peter Källberg. Även att förbinda sig vid gemensamma ansträngningar kan vara besvärligt för små företag. Som hjälp för att undvika dessa stötestenar har nejdens turistföretagare […]

  Läs mer

 • Landsbygdsenheten vid NTM-centralen i Österbotten har publicerat Landsbygdens finansieringsstatistik. Där hittar du uppgifter om finansiering av projekt- och företagsstöd som beviljas via Utvecklingsprogrammet för landsbygden i Fastlandsfinland, om gårdsbrukens finansiering, om miljöns specialstöd samt om växthusstöd. Du hittar även information om stöd beviljade av Leader-grupperna. Klicka på bilden för att läsa mer.  

  Läs mer

 •   Vattenstrateg Björn Oliviusson bor i Stockholm och har alltid haft akvarier och sålt både fiskar och växter. Nu har han ett jobb där han har kombinerat odling i växthus med fisk. Oliviusson är biolog och forskare på Kungliga Tekniska Högskolan och forskar i akvaponi. Det innebär att man odlar växter och fisk i samma […]

  Läs mer

 • ”Branding” för projekt

  Vad är ett brand (starkt varumärke) och hur kan det utnyttjas i projektverksamheten? Dessa frågor ventilerades på den nätverksdag för landsbygdens projektaktörer som NTM-centralen i Österbotten och områdets tre Leader-grupper ordnade i mitten av november i Korsholm. I evenemanget deltog drygt 80 projektaktörer från olika delar av Österbotten och Mellersta Österbotten. Facilitator under dagen var […]

  Läs mer

 • När en forskare kommer från vetenskapsvärlden till den praktiska gräsrotsnivån, blir det första steget att hitta ett gemensamt sätt att se på saken med målgruppen. Om det inte räcker med ett gemensamt språk, kan konsten vara till hjälp.   Naturresursinstitutets specialforskare Irene Vänninen stötte på kommunikationsproblem när hon startade ett innovationsprojekt för växthusodlare i Närpes. […]

  Läs mer

 •   Juha Arrasvuori och Pirjo Yli-Viitala, bägge forskare vid Vasa universitet, vill föra digitaliseringen närmare den österbottniska landsbygdsföretagare, skogsägaren och invånaren. Deras projekt Digi-Botnia utgår från hur jordbrukare och andra företagare och aktörer på landsbygden kan dra nytta av digitaliseringen. Varför ska man överhuvudtaget intressera sig för digitaliseringen? – Därför att med hjälp av digitaliseringen […]

  Läs mer

 • Åminne, ett resultat av sextusen talkotimmar

  För fem år sedan hade Åminne folkpark i Malax undvikit en konkurs med en hårsmån och fått talko-andan att blomma igen. Med hjälp av Rädda Åminne – kampanjen steg man upp från botten. Mikko Ollikainen, som fungerade som ordförande för kampanjen, konstaterade i ÖP 2012, att efter ett sådant år kan det bara bli bättre. […]

  Läs mer

 • Den snabbaste hjälpen får du oftast av den egna byn. Det här vet man i glesbygden där det kan ta tid innan myndighetshjälpen anländer. Byasäkerheten är en tyngdpunkterna för Aktion Österbotten, Pirityiset och YHYRES Leader-gruppernas byaverksamhet. Leader-grupperna vill tvinga byborna att tänka igenom hur man kan förbättra den egna och hela byns trygghet. I Leader-grupperna […]

  Läs mer

 • Företaget Mehukas Saikkonen & Sippola från Storkyro valdes till det mest lovande tillväxtföretaget på Farmari-lantbruksutställningen av Maaseudun Kasvupolku (Landsbygdens Tillväxtstig) som riktar sig till landsbygdens företag. Enligt juryn greppar företaget många nya trender och går samtidigt sin egen stig. En av ägarna till Mehukas, Petra Sippola  från Storkyro har hunnit vara med i svängarna. Hon […]

  Läs mer

 • Kaffe från en motorhuv

  Möjligheten att njuta av en kopp kaffe vid ett bord som är byggt av hjulet från en höräfsaeller motorhuven från en traktor finns inte överallt. I Lochteå ges tillfället. Längs vägen Ohtakarintie hittar vi gården Jukkolamäki med sitt gamla fähus, som med byggnadens förflutna i åtanke har renoverats till en festlokal. Släkten Jukkola har bott […]

  Läs mer

 • Ekologiskt är fårgårdens naturliga val

    Renhunden Gisa tar emot gästerna med ett skall. Husbonden Tommi Sundberg hälsar glatt från andra sidan gården, vid växthuset. Ett ögonblick, här skulle ju finnas får, inte tomat- och gurkodling. Snart hörs ett bä och genast instämmer en hel kör med får, som bor i växthuset. – Jag fick idén att bygga ett växthus […]

  Läs mer

 • En ny Lande har utkommit

  En ny Lande-tidning har utkommit. I Lande kan du läsa om exempel på hur landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten har utvecklats med stöd från Europeiska landsbygdsfonden. I tidningen presenteras projekt som finansierats av NTM-centralen i Österbotten och de tre Leader-grupperna på området (Aktion Österbotten, Pirityiset och YHYRES-kehittämisyhdistys). Temat är innovativa företagare på landsbygden, men det […]

  Läs mer

 • I Tavastland vill man ha skolan som centrum för hela byn

       Byarnas röst-projektet reste i början av december till Tavastehus för att bekanta sig med Leader Linnanseutus projekt. Det första resmålet fanns i Sydvästra Janakkala i Vähikkälä by. Suvi Pesonen presenterade Vähikkäläs byskola. Hon är med och utreder hur man skulle få byskolorna till servicecenter för hela byar. Utredningsprojektet gav henne ordförandeskapet i det […]

  Läs mer

 • Nätverken förstärktes i Jakobstad

  I början av november fylldes Rosenlunds prästgård i Jakobstad av Österbottens NTM-centrals projektaktörer och andra samarbetspartner. Nätverksdagen ordnades tillsammans med Landsbygdsnätverket och informationsprojektet LYHDE II. Avsikten var att informera om aktuella projekt, NTM-centralens stöd och betalningar och framfört allt att nätverka. Landsbygdsenhetens chef Harriet Hermans inledde dagen med några minnen från den tid då projektverksamheten […]

  Läs mer

 • fisk och tomater drar nytta av varandra i akvaponik

  Kustaktionsgruppen KAG genomförde en studieresa till Sverige och Norge i augusti. Det första besöksmålet fanns i Härnösand där man odlar fisk på land. I Peckas naturodlingar simmar regnbågslax nog i vatten, men utan risk för att avföring och foderrester kan orsaka övergödning i havet. Det är fråga om en kretsloppsodling, där det näringsrika vattnet leds […]

  Läs mer

 • Inom det gemensamma projektet för byautveckling i Österbotten (Aktion Österbotten), Kyrolandet (Yhyres kehittämisyhdistys) och Mellersta-Österbotten (Pirityiset), Byarnas röst reste 23 bya-aktiva på ett studiebesök till Umeåregionen. Vid planeringen av resan utgick dragarna för projektet från att Umeåregionen är nära Österbotten förutom geografiskt även i andra förhållanden. Det antagandet visade sig vara rätt redan när besöksmålen […]

  Läs mer

 • Har du minnen om Leader?

   År 2016 jubilerar Leader 20 år. Leader är en utvecklingsmetod som funnits inom EU sedan början av 1990-talet. Leader genomförs inom ramen för Landsbygdsprogrammet under 2014-2020. I Kust-Österbotten fungerar Leader Aktion Österbotten r.f., som tidigare hette Studiefrämjandet i Österbotten. Från jord- och skogsbruksministeriet har man begärt in Leader-minnen från regionen och man uppmärksammar också Leader 20 år […]

  Läs mer

 • Kom med och utveckla landsbygden

  Du har kommit till Leader Österbottens-sidor, välkommen! Som framgår av namnet är den här sidan gemensam för Leader-grupperna i Österbotten och Mellersta Österbotten, det vill säga Aktion Österbotten i kustregionen, Pirityiset i Mellersta Österbotten och YHYRES ry i Kyrolandet. Leader-grupperna är politiskt obundna föreningar, som utvecklar landsbygden delvis med hjälp av EU-stöd. NTM-centralen i Österbotten […]

  Läs mer