Det blåser nya vindar i Gamla hamn

Det blåser nya vindar i Gamla hamn

Gamla hamn i Jakobstad betraktas som stadsbornas vardagsrum, där finns simstrand, småbåtshamn, naturskyddsområde och service så som kiosk, kafé och restaurang. Det är ett idylliskt rekreationsområde med rödmålade båthus men det har också stort historiskt värde i och med båtbyggartraditionen på området. Men inte ens alla invånare känner till områdets historia.
– Gamla hamn har varit ett outnyttjat område och den har inte fått den uppmärksamhet som ett historiskt värdefullt område förtjänar, berättar Varumärkesbygget Gamla Hamn-projektets projektledare Daniela Mårtenson från yrkeshögskola Centria.

Med finansiering från Aktion Österbotten var projektets syfte att skapa ett varumärke baserat på områdets historia, sjöfart och båtbyggartradition. Arbetet inleddes med att lyssna till ortsbornas önskemål och genom att skapa en ny takförening, Gamla hamn i Jakobstad r.f., för att förena företag, föreningar, invånare och staden i samarbete.
– Projektet är redan avslutat men utvecklingen fortsätter. Projektet fungerade som en kick-off och här har redan mycket hänt, området och verksamheten har öppnats upp bland annat genom organiserade evenemang, berättar Maria Lunabba från Vega-stiftelsen och företagaren Gunilla Granholm som verkar på området.

Skeppsgården inhyser ett imponerande skepp, krigsskadeståndsskonaren Vega. Den är den andra kvarvarande träskonaren av de 91 skepp som byggdes i Finland år 1952 som krigsskadestånd till Sovjetunionen. Vegas hemmahamn var Tallinn, där den började förfalla. Fartyget donerades till Vega-stiftelsen som fortfarande fortsätter att renovera fartyget. Vid museibryggan finns ett annat imponerande fartyg, Jacobstads Wapen – galeasen som är ett modellbygge från 1990-talet enligt sin förebild från år 1767.

 

Maria Lunabba från Vega-stiftelsen, företagaren Gunilla Granholm och Daniela Mårtenson från yrkeshögskola Centria har varit med att skapa ett varumärke för Gamla Hamn i Jakobstad.

 

Skeppsgården inhyser ett imponerande skepp, krigsskadeståndsskonaren Vega.

 

Vid museibryggan finns ett fartyg, Jacobstads Wapen

Önskan om att utveckla området kom från Vega-stiftelsen, efter att aktiviteten på området hade tynat i takt med att volontärernas krafter tagit slut. Nu har man fått med nytt talkofolk och riktningen är bara uppåt. Stiftelsen som fungerar med volontärkrafter kommer inte att reparera Vega-skeppet i sin helhet men man tänker låta bygga en båthall runt den, där båtbygge och annan krigsskadeståndshistoria kommer att förevisas.
– Båtens framdel ska förevisa dess struktur, i mittenpartiet syns fartygets förfall och bakdelen kommer att rustas upp i ursprungligt skick. Skeppsgården har varit öppen hela sommaren, då vi hade sommarbetare, gläds Lunabba.

Strävan är att arrangera evenemang kring årstiderna, på vintern arrangerades vinterdagar, träbåtskavalkaden i september var en succé och under Jakobs Dagar kommer man igen att koka rödmyllefärg som båthusägare i området får gratis och som andra får köpa för att stöda verksamheten.
– Som invånare är jag nöjd för att vi har fått möjlighet att påverka. Som företagare är jag glad för att vi tillsammans arbetar för en gemensam sak, då vi lär känna varandra och samhörigheten växer, ökar också känslan av trygghet, konstaterar Granholm.

Gamla hamn är viktig för hela Jakobstad och man vill att den ska bli stadens huvudattraktion.  Under projekttiden har området bland annat fått hemsidor, guideskyltar och info med berättelser samt en grafisk profil som stöd för marknadsföringen. NTM-centralen i Österbotten har stött Genius Loci- projektet som har skapat historiska rutter också på Gamla hamns område. Man kan följa rutterna här: https://geniusloci.chydenius.fi/
– Det känns som att en sak leder till en annan och vi har fått massor med idéer. Platsen väcker mycket känslor. Nu fortsätter det konkreta arbetet för att genomföra planerna, till det har vi fått en arbetsgrupp som också består av stadens representanter, belyser damerna.

 

text och foto: Kirsi Tikkanen
foto i början av artikeln: Ken Kackur

hemsida
Facebook
YouTube