Det lokala är en röd tråd för whiskydestilleriets besökscenter

Det lokala är en röd tråd för whiskydestilleriets besökscenter

Motivering: ”Kyrön Matkailun Edistämiskeskus använder på ett exemplariskt sätt det världsberömda whiskydestilleriet Kyrö Distillery Oy och även nejdens lokala historia och nutid i marknadsföringen av besökscentrets tjänster. Investeringarna som gjorts för att bygga ut besökscentret har ökat kapaciteten att ta emot fler besökare och förbättrat kvaliteten på servicen. Antalet besökare har ökat snabbt. Leader Yhyres.”

Utvidgning av Kyrön Matkailun Edistämiskeskus tävlar i kategorin Lokal förankring.

Kyrön Matkailun edistämiskeskus skapar upplevelser

Då grundarna till Kyrö Distillery startade sitt whiskydestilleri i det gamla andelsmejeriet i Storkyro 2014 beslutade de sig för att vara öppna med sin verksamhet. På detta sätt ville man berätta för den stora allmänheten om vad ”spritlangning” egentligen handlar om. Alkohollagstiftningen i Finland krävde å sin sida en restaurang för att besökarna skulle kunna smaka på produkterna. Så här föddes Kyrön Matkailun Edistämiskeskus (Centret för turismens befrämjande i Kyro) som driver en restaurang i anslutning till destilleriet och ordnar destillerirundturer.

– Vi började med att hålla öppet hus för att i synnerhet ortsborna skulle få se vad vi gör. Det ena ledde till det andra och vi började ordna rundturer i destilleriet. Under de fyra första månaderna hade vi 1 000–1 500 besökare. Människor var intresserade av hur det går till när man tappar upp sprit i det gamla mejeriet. I fjol hade vi redan 12 500 besökare, och i augusti i år har föregående års besökarantal redan överskridits, berättar verkställande direktören för besökscentret, en äkta barfota storkyrobo Miko Heinilä.

I början beslöt sig de fem grundarmedlemmarna att hålla sig långt borta från restaurangverksamhet, men på grund av efterfrågan började man snart också erbjuda middagar vid sidan av tasting-evenemangen. Middagarna sköttes i samarbete med restaurangen Juurella. Efterfrågan ökade och utrymmena blev för små. I det här skedet vände sig företaget till Leadergruppen Yhyres ry och beviljades investeringsstöd för att bygga ut besökscentret. Genom renoveringen skapades större utrymmen, ett lager för restaurangen och nya toaletter. Under renoveringen av hallen bildades korridorsutrymmen som används som utställningsutrymme för lokala konstnärer.

– Servicen skall hålla samma nivå som produkterna. Nu kan vi vara ett riktigt besökscenter där det finns både tillräckligt med utrymme och möjligheter, konstaterar Heinilä.

Den lokala anknytningen utgör den röda tråden för besökscentrets verksamhet. I restaurangens drinkar försöker man använda så mycket lokalt producerade råvaror som möjligt. Namnen på produkterna och de berättelser man får höra om under rundturerna berättar om Storkyros historia. I samband med renoveringarna har man också velat använda sig av lokala entreprenörer och lokalt material.

– Vi strävar till att införa ny energi på orten och få pengarna att rulla in. Det har uppstått nya arbetsplatser och genom dem har vi lyckats locka några nya invånare till kommunen. Vi har lyckats locka hit tre gånger fler besökare än vad det finns invånare i kommunen, och vi har också haft utländska besökare, berättar Heinilä.

Målet att erbjuda så fina upplevelser som möjligt innebär att man skall ha tillgång till så bra råvaror och tjänster som möjligt.

– Genom denna strävan försöker vi framför allt skapa upplevelser. Därför har det stöd vi fått haft en otroligt stor betydelse. Tack vare stödet har vi kunnat förbättra produkterna och tjänsterna och att ta emot allt fler besökare.

Efter renoveringen av besökscentret är det dags att bygga ett lager för tunnorna och att ta i bruk ett nytt whiskydestilleri, vilket gör det möjligt att till och med tredubbla kapaciteten.

– Vi vågar bygga ut för att responsen varit så bra. Rågwhiskymarknaden växer kraftigt ute i världen, och det är inte många som tillverkar whisky med 100 procent råg. Dessutom är aromen hos den finländska rågen starkare än i den råg som växer i andra länder. Då man tror på det man gör och gör saker och ting tillräckligt bra återspeglas det i ett gott resultat, sammanfattar Heinilä om filosofin bakom Kyrö Distillery och Kyrön Matkailun Edistämiskeskus.