Det nya Kraatari öppnar dörren till hembygdens historia

Det nya Kraatari öppnar dörren till hembygdens historia

Motivering: ”Hembygdsarbetet i Kaustby har länge saknat lämpliga utrymmen. Det nya Kraatari erbjud- er nu många lösningar på detta problem. Den ödelagda, skyddade och traditionellt sett värdefulla byggnaden Kraatari som hört till släkten Wirkkala byggdes 1868. Sommaren 2017 fick byggnaden ett nytt liv som hemvist för hembygdsarbetet och hantverkstradi- tionen i Kaustby. Inom ett projekt som ordnades av Virkkala traditionsförening i Kaustby flyttades Kraatari till en ny tomt och renoverades genom traditionella metoder till Kraa- tari-museet och ett traditionshus. Arbetet utfördes genom talkon och föreningar emellan. Det nya Kraatari är ett tvärsnitt på livet i en hantverkarfamilj i Kaustby. Museet visar det konstnärliga arvet från släkten Wirkkala samt Ilmari Wirkkalas livsverk. Det nya Kraatari fungerar också som skräddarmuseum och besöksmål. Genom projektet fick Mellersta Österbotten ett betydelsefullt tillägg i sina turisttjänster.” Leader-Pirityiset

Det nya Kraatari öppnar dörren till hembygdens historia

Konstnärs- och hantverkarsläkten Wirkkalas 150-åriga hemgård hade hunnit stå tom länge. Under årens lopp hade byggnaden förfallit svårt. Släkten Wirkkala och invånarna i området var bekymrade över att huset var i så dåligt skick. Det tråkiga var att byggnaden, som gått under namnet Kraatari, hade ett kulturhistoriskt värde. Det kändes fel att ett historiskt objekt hade blivit vanskött. Kraatari bygn Ilmari växte upp till en känd konstnär, bildhuggare och begravningsplatsarkitekt. Familjens andra son Otto ärvde släktens skräddaruppgift. Han fortsatte sin fars arbete och bodde i huset fram till sin död.

Senare splittrades släkten runtom i Finland. Husets ägoförhållanden varierade och byggnadens öde var till slut att bli tomt. Tidigare försök att flytta huset hade strandat på kommunens planbestämmelser. I Kaustby gav man emellertid inte upp utan grundade Virkkalas traditionsförening vars syfte var att väcka Kraatari till liv igen.
– Jag kom ihåg min mammas förpliktande ord. Huset borde fås i skick, berättar traditionsföreningens ordförande Pekka Kivelä.

 

I början såg det inte lovande ut. Alla som kom för att inspektera huset tyckte att det var omöjligt att rädda det. Till slut kom en expert på byggnadsvård och tittade på huset. Han konstaterade att det nog blir bra.
För Kraatari hittade man en tomt en kilometer bort i Pajala som planlagts för traditionellt byggande och som även dög åt myndigheterna. Man lovade att renovera huset för allmänt bruk. Projektfinansiering beviljades av Leader-gruppen Pirityiset och den massiva processen med att flytta och renovera huset kunde börja.
– Målet var att väcka Kraatari till liv och att det förutom museum också skulle bli byns gemensamma samlingsplats, berättar Kivelä.

Kivelä höll i de åtskilliga trådarna för projektet.
– I början bjöd vi in experter på byggnadsvård och en stor grupp talkofolk. Att genomföra projektet krävde samarbete med åtskilliga olika instanser, berättar Kivelä.
Sist och slutligen blev det klart förvånansvärt snabbt. I juni 2017 öppnade släktgården sina dörrar som det nya blomstrande Kraatari. I dag är Kraatari öppet för allmänheten och där ordnas också konserter, familjefester och mindre evenemang.
– Vi vill att huset ska användas för alla ändamål som anknyter till kultur, hantverkstraditioner och hembygdsarbete, betonar Kivelä.

Kraatari har inretts på ett sätt som påminner om ett gammalt hantverkarhem och där de olika rummen väcker minnen från olika tider. Ett av husets rum har inretts som en skräddares arbetsrum. I huset finns även en brudkammare och en Amerikakammare. På vinden råder en efterkrigstida stämning. I radion får man höra sång av sånggruppen Metro-tytöt och lyssna på Pekka Tiilikainens referat från de olympiska spelen i Helsingfors.

– En symaskin från Amerika, arbetsrummets verktyg, resekistor och åtskilliga andra föremål påminner om husets ursprungliga historia. Här finns också en del av Ilmari och Tapio Wirkkalas konstnärstradition bevarad, berättar Kivelä.
Renoveringen av Kraatari är ett fint bevis på samhörighet, hembygdskärlek och en respekt för traditionen. Det nya Kraatari väcker minnen från det förgångna men öppnar också en dörr till gångna århundraden för de nya generationerna.
– Här kan vi visa det som är värdefullt och som respekterar gamla hantverkartraditioner, beskriver Kivelä.