Ekologiskt är fårgårdens naturliga val

Ekologiskt är fårgårdens naturliga val

 

Renhunden Gisa tar emot gästerna med ett skall. Husbonden Tommi Sundberg hälsar glatt från andra sidan gården, vid växthuset. Ett ögonblick, här skulle ju finnas får, inte tomat- och gurkodling. Snart hörs ett bä och genast instämmer en hel kör med får, som bor i växthuset.

– Jag fick idén att bygga ett växthus istället för ett fårhus på de Nationella Fårdagarna. Jämfört med ett traditionellt fårhus är det här ljusare och håller värmen bra. Redan i februari börja solen värma inomhus, förklarar Sundberg.

Sundberg är utbildad VVS- ingenjör och gör också sådana jobb ännu. Familjen Sundberg beslöts sig för att slå sig ner i Oxkangar i Vörå skärgård då morbror lovade sälja honom mark. Nu bor morbror i granngården och på andra sidan vägen finns Sundbergs mors barndomshemmet. Fruns rötter finns längre bort, i huvudstadsregionen.

– Egentligen var det min frus idé att vi skulle flytta hit, svarar Sundberg på frågan om det var lätt för en svenskspråkig österbottning och finskspråkig nylänning att hitta en gemensam boningsort.

Växthuset byggdes 2011 och de första fåren skaffades från en fårgård i mellersta Finland som höll på att avsluta sin verksamhet. Nu finns det på gården cirka 40 får av finländska ursprungsrasen och ett tiotal baggar. Gården säljer ekologiskt kött.

– Lantrasen och ekoproduktion var båda naturliga val. Man behöver inte spruta extra gift lite här och där på åkrarna. Fodret är förstås lite dyrare och har mer pappersexercis, men det kräver också traditionell odling.

Sundberg kommer ännu att öka storleken på sin hjord, en dröm är också att skaffa några kvigor av Finsk ursprungsras. Sundberg tycker att man skulle kunna uppskatta dem ännu mer, nuförtiden gynnar många utländska raser, så som highland boskap.

Som att valla börskursen

Kring Sundbergs gård finns mycket betesmark för fåren. De äldsta fåren slipper ut ur växthuset alltid då de själva vill. Fåren gör viktigt arbete då de betar och håller landskapet öppet.

Sundberg har fått stöd till unga jordbrukare, samt stöd för uppfödning av lantraser, stöd för ekologisk husdjursproduktion samt skötsel av landskapet från NTM-centralen i Östebotten. Stödet för skötsel av landskapet går främst till att bygga staket och underhåll av dem.

– Om man jämför det här med vvs-arbetet så tar det hälften mer tid och kommer hälften mindre inkomster. Utan stöd skulle det finnas två alternativ, antingen att sluta helt eller fördubbla priset på köttet. Då skulle man troligen börja importera mer kött från utlandet.

Fast arbetet kräver dagligt engagemang, njuter Sundberg av sitt naturnära arbete.
– Det är fint att följa med hur lammen slipper ut på bete på våren och hur fint de sköter landskapet. Man ser också ivrigt fram emot lamningen varje år.

Gisa-hunden hoppar omkring på högarna av hö och familjens minsting Frej 3 år, hjälper sin pappa. Snart är morgonrutinerna avklarade, hö och fodret utdelat. Husbonden förevisar ännu de stiliga baggarna i den intilliggande hallen.

– Fåret är som börskursen, då en rusar åt ett håll följer hela resten av skocken efter i full fart, sammanfattar Sundberg med ett leende fårens innersta väsen.

Sundbergs leende är den nöjda husbondens leende.

text och foto: Kirsi Tikkanen
översättning: Britt-Marie Norrgård