Ett stort antal idrottsanläggningar byggs på landsbygden – talkoarbetet och landsbygdsfonden i nyckelroll

Ett stort antal idrottsanläggningar byggs på landsbygden – talkoarbetet och landsbygdsfonden i nyckelroll

Den lokala utvecklingens Leader-grupper bidrar för sin del till att lösa problemen som orsakas av för lite motion. Årligen tillkommer över 200 idrotts- och fritidsanläggningar på landsbygden. Tack vare Leader-finansieringen och landsbygdsinvånarnas talkoarbete har det tillkommit idrottshallar, naturstigar, vindskydd, skidspår, simstränder, mötesplatser, lekplatser och kulturella platser.

Social- och hälsovårdsministeriet har beräknat att för lite motion orsakar upp till 400 miljoner euro i årliga kostnader i Finland. Genom att förbättra möjligheterna för motion, kan kostnaderna minskas. Tillsammans med kommunerna och staten fungerar Leader-grupperna som finansiärer för idrottsanläggningarna, vilka förverkligas av invånarna genom projekt. Via finansieringen tillkommer fortsättningsvis nya fritidsanläggningar på landsbygden.

Leader-finansieringen, som består av EU:s, statens och kommunernas medel, har sedan år 2014 tillfört över 30 miljoner euro för att öka finländarnas motionerande och välmående. De objekt som förverkligats med Leader-finansiering, utgår ifrån invånarnas egna idéer, vilka i allmänhet förverkligas delvis med talkokrafter. Detta ger möjlighet för idrottsaktiviteter, förutom för ortens invånare, lockar det även till sig utövare från närstäderna.

– Finansieringen utgår alltid ifrån att lokalbefolkningen har bestämt hur de vill utveckla området. Då kan man vara säker på att projekten motsvarar ortens behov, säger landsbygdsöverinspektör Laura Jänis vid jord- och skogsbruksministeriet.

För föreningarna förutsätter Leader-finansiering ofta talkoarbete, vilket räknas som en del i projektets privata finansiering. Leader-finansierade projekt är även kostnadseffektiva, eftersom invånarna bidrar med egna arbetsinsatser för det gemensammas bästa. De idrotts- och fritidsanläggningar som tillkommit genom Leader-finansiering, används vanligtvis av alla boende. Lokalerna, vilka klubbarna och föreningarna realiserat genom projekt, hyrs ut till intresserade.

3 miljoner euro till idrotts-
och fritidsanläggningar i Österbotten

På Leader Aktion Österbottens område, i Kust-Österbotten har finansierats nästan 90 olika projekt inom den här kategorin. Projekten gagnar inte bara dem som bor på landsbygden utan även stadsbor. Sevil Ilter som har fått investeringsstöd för en hundsporthall i Korsholm, Veikars. Hon har kunder även från Vasa och Seinäjoki, därför att det råder brist på sådana här hallar i området

– Hundägarna vill satsa på sin hobby och därför vill de också att planen och utrustningen på träningsplatsen ska vara trygg, konstaterar Ilter.

Ett av de största projekten som Aktion Österbotten finansierat inom idrott- och hobbyanläggningar är skidskyttestadion som byggdes i Närpes, på Vargberget. Behov uppstod då ungdomar var tvungna att åka tiotals kilometer för att kunna träna skidskytte och därifrån föddes idén till projektet. Det fanns inget motsvarande ställe inom en radie av dryga hundra kilometer från Närpes. Det behövdes en stor mängd av talkoarbete för att färdigställa skidskyttestadion som har en unik teknik, är trygg och har minimal miljöpåverkan, en plats som lockar tränare från andra områden och kan användas året runt.

Målgruppen i sådana projekt är alla åldrar oberoende av deras kunskaper. Föreningen Pensionärshemmet i Terjärv r.f. tillexempel byggde en park för motion och rekreation för att motverka äldres isolering och ensamhet genom att erbjuda möjligheter till utevistelse i en trygg närmiljö.