Från importföretag till framgångsrik exportör

Från importföretag till framgångsrik exportör

Motivering:Från att ha varit importör av snöplogar har Oy Hilltip Ab blivit en ledande tillverkare och distributör av vägunderhållsredskap för pickup bilar i Europa. Rätta satsningar på produktutveckling och marknadsföring har genererat en stark tillväxt som bidrar till sysselsättning och regionala kringeffekter. Företagsverksamheten utvidgas med avseende på ytterligare tillväxt och målet att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter till nya målmarknader på den internationella arenan. NTM-centralen i Österbotten.”

Hilltip Ab tävlar i kategorin Framtidsföretag

90 procent av Hilltip Ab:s produkter säljs till utlandet

Under sina studier till diplomingenjör reste Tom Mäenpää som utbytesstuderande till Amerika. Denna resa fick långtgående följder, för i norra Michigan lärde han känna tillverkare av snöröjningsredskap och blev intresserad av branschen. Karriärvalet avgjordes, när Toms bror Frank gjorde sin arbetspraktik hos samma tillverkare. Då startade brödernas karriär inom väghållningsredskap, först som importörer i Europa och sedan som självständiga företagare och tillverkare.

I slutet av 2000-talet flyttade Tom från huvudstadsregionen tillbaka till Jakobstad för att lotsa brödernas företag Hilltip Ab, som planerar, utformar och tillverkar bl.a. snöplogar, sandspridare och borstar för pickupar. Företaget har just byggt ut sina produktionslokaler med hjälp av företagsstöd från NTM-centralen i Österbotten.

Att ha ett eget företag gav friare händer inom tillverkning och export samt marknadsföring runt om i Europa.
– Vi ville inte hålla oss inom Finlands gränser utan siktade från första början på export.

Nu går 90 procent av produktionen på export. Den höga andelen export förklaras av ett målmedvetet och aktivt arbete, vi är t.ex. flitiga mässdeltagare.
– Även om vi är ett litet företag, måste vi framstå som stora. Framför allt måste man tro på sig själv och få kunderna att lita på produkterna.                                                                                                                                                                                                                                                                     Företaget har haft en jämn tillväxt, ca 30 procent. En hemlighet bakom framgången ligger i att lyssna på kunderna via återförsäljarna och bygga upp ett omfattande nätverk.
– När vi grundade vårt eget företag, måste vi fundera på nya modeller och vad vi vill utveckla och förbättra, det krävde mycket arbete. Tidigare hade vi monterat anordningar, men nu hade vi hela ansvaret ända in i minsta detalj.

Det ökade ansvaret gav också företaget möjlighet att reagera snabbare på kundernas feedback än om det varit en del av ett stort företag och bättre möjlighet att hålla kontrollen i sina egna händer. Mäenpää har noterat att finsktillverkade redskap värdesätts, eftersom finländare är vana vid snö.
– När vi tillverkar anordningar som monteras t.ex. på en pickuper, så är det fråga om mycket mer än bara hydraulik. Vi har fördel av att andra inte kontrollerar hela paketet på det sätt som vi gör.

Jakobstad är ett naturligt val för världsvana bröderna Mäenpää, andra alternativ har inte ens övervägts. Orsaken är bl.a. redan etablerade kontakter och tillgången till yrkeskunnig arbetskraft.
– Nu har vi 25 medarbetare. På området finns många som redan från uppväxten är vana att utföra alla slags arbeten och de har den inställning som behövs för att lära sig nya saker.

Hilltip som är marknadsledare i Europa har utvecklat en hög teknologi som inte finns hos ett enda företag i USA, även om marknaden är hundra gånger större där än i Europa.
– De ligger ett par år efter oss. Vi ligger bra till nu, vi har dragit maximal nytta av stödet från NTM-centralen. Med stödets hjälp kom vi snabbare igång och vågade ta större steg. Samma djärvhet önskar jag också för andra finländska företag när det gäller export, för här finns mycket potential.

Jakobstad är ett naturligt val för världsvana bröderna Frank och Tom Mäenpää.