Gamla hus – en trumf för turismen

Gamla hus – en trumf för turismen

 

punaisen tuvan ikkuna museokylä Stundarssissa.

Museibyn Stundars. Foto: Kirsi Tikkanen

Kosolas hus i Lappo. Foto: projektet Härliga hus i Österbotten.

Carlsros villa i Kristinestad. Foto: Projektet Härliga hus i Österbotten.

Malmska gården i Jakobstad. Foto: Kirsi Tikkanen

Vad tänker du först på när du hör gamla hus i Österbotten? Kanske de traditionella röda stugorna som finns vid museibyn Stundars eller bondgårdarna som står vid åkrarna, likt Kosolas hus i Lappo. Eller de gamla dekorativa byggnaderna som Carlsros villa i Kristinestad, eller kanske ett borgerligt hus i empire stil som Malmska gården representerar vilket är en del av Jakobstads museum. Alla fyra objekt har varit involverade i projektet Härliga hus i Österbotten som förvaltats av Stundars och är finansierat av Leader-grupperna Aktion Österbotten och Aisapari. Projektet har spridit information om förvaltning och renovering av gamla byggnader för att bevara den österbottniska traditionen av träbyggandet.

Men det räcker inte bara att bevara gamla hus. Därför anordnade projektet ett diskussionstillfälle för att överväga att öka synligheten och tillgängligheten för gamla hus ur ett turistperspektiv under projektledare Saana Linds ledning.

Kosolas hus har redan tydliga planer och byggnaden renoveras för närvarande.

– Huset blir ett besökscenter för sydösterbottnisk kultur. Vi erbjuder mötesrum, inlevelserika programtjänster, lyfter fram byggnadsarvet och historien. Det kommer också att finnas ett café och en beställningsrestaurang, säger projektledare Taina Hautamäki.

Projektet kommer att skapa en webbplats som också presenterar besöksmål- och ruttförslag. Byggnadsforskaren Outi Orhanen från Österbottens museum påminde om att det är värt att använda Museiverkets katalog över byggda kulturmiljöer av riksintresse när man planerar rutterna.

– Dessa kan användas för att skapa avgiftsfria kunskapsrutter och utveckla speciella destinationer som kan omvandlas till pengar på sikt för resenärer som redan sett ABC-stationer och de stora motorvägarna.

Vid Aisaparis område görs rutter och naturområden kända för vandrare i närområdet men även vandrare utifrån som använder Outdooractive-appen, samarbetet görs med kommunerna på området.

Lind föreslog att utvecklingen av sådana rutter kunde vara föremål för nästa gemensamma projekt.

 

Projektchef Saana Lind önskar att man kunde dra nytta av de österbottniska byggnadsarven i turismen. foto: Kirsi Tikkanen

Det behövs upplevelser

Man kom överens om att byggnadshistorien i sig inte bara är av intresse, utan att berättelser måste förknippas runt husen som gör dem meningsfulla. Med guidens vägledning är bussturer lämpliga för att turnera kulturmiljöer, men mest erfarenhet skapas om du kan komma in i byggnaderna. Kristinestads evenemang Öppna portar där du kan ta en titt på gårdarna och trädgårdarna vid gamla hus prisades som ett bra exempel. Österbotten har fina trähusstadsdelar som Skata i Jakobstad, Karlebys Neristan och gamla trähusstaden i centrum av Kristinestad och de bör lyftas fram ännu mera. Jonathan Hemming, Stundars byggnadsansvarige, påminde att om man har möjlighet att komma in i byggnaderna eller har någon aktivitet på destinationerna måste man ha modet att ta en avgift av turister för det.

– Aktion Österbotten finansierar gärna projekt som utvecklar turismen. Det är värt att överväga om det räcker till att bara visa upp byggnadsteknik, eftersom nuförtiden vill man göra och delta, att leva”like local” är också av intresse för lokala turister. I ett projekt skulle man produktifiera sådana upplevelser, säger Leader-rådgivare Annika Pollari.

Om du är intresserad av att utveckla turism relaterad till byggnadsarv, vänligen ta kontakt:
saana.lind@stundars.fi

text: Kirsi Tikkanen, kommunikationsplanerare