Har du minnen om Leader?

Har du minnen om Leader?

 År 2016 jubilerar Leader 20 år. Leader är en utvecklingsmetod som funnits inom EU sedan början av 1990-talet. Leader genomförs inom ramen för Landsbygdsprogrammet under 2014-2020. I Kust-Österbotten fungerar Leader Aktion Österbotten r.f., som tidigare hette Studiefrämjandet i Österbotten.

Från jord- och skogsbruksministeriet har man begärt in Leader-minnen från regionen och man uppmärksammar också Leader 20 år på lokal och regional nivå. Från ministeriets sida önskar man att olika evenemang ordnas i regionerna under festveckan 28.8-4.9.2016. Aktion Österbotten r.f. planerar nu ett regionalt festseminarium, som kommer att äga rum under denna festvecka.

Nu samlar vi vid Aktion Österbotten in Leader-minnen av områdets invånare, våra gamla projektägare eller samarbetspartner.  Här har ni ett ypperligt tillfälle att delge Aktion Österbotten olika roliga incidenter, hur projektet utvecklat er by eller verksamhet, bestående resultat av ert projekt och hur det lever vidare ännu idag. Era minnen kommer att sammanställas och några väljs ut för att komma och berätta om sina minnen vid festseminariet i Österbotten.

 Berätta kort om era minnen, vad projektet hette, när det förverkligades och dina kontaktuppgifter.

Delge era minnen på info@aktion.fi senast den 31.7.2016.

Leader_logo_rgb_yksi_slogan_suomi