Högteknologiska arbetsplatser till landsbygden genom Leader-verksamhet


Högteknologiska arbetsplatser till landsbygden genom Leader-verksamhet


Motiveringar: ”Planeringsbyrån Aurolahti 3D har specialiserat sig på planering, visualisering och animering av maskiner och anordningar samt livsmedelsrörsystem. Tack vare ny programvara kan Aurolahti 3D erbjuda sina kunder ett mervärde genom högklassigare bilder och planer. Projektet främjar utbudet av högteknologiska arbetsplatser på landsbygden.” Leader-Pirityiset

Högteknologiska arbetsplatser till landsbygden genom Leader-verksamhet

Planeringsbyrån Aurolahti 3D är ett företag som är specialiserat på planering av maskiner, anordningar och industrirörsystem. Företaget grundades för sex år sedan och är stationerat i Toholampi. Utöver verkställande direktören Janne Aurolahti sysselsätter företaget 4 personer. Företagets huvudsakliga affärsverksamhet är 3D-planering.
Aurolahti 3D-planeringsbyråns kunder kommer främst från livsmedelsindustrin, men kundföretagen verkar också i stor utsträckning i andra industribranscher. Avsikten med att skaffa ny programvara var att uppdatera programmen och utrustningen så att de motsvarar dagens behov, och på så sätt göra det möjligt för företaget att växa och utvecklas. Tack vare den nya programvaran kan Aurolahti 3D också erbjuda kunden ett mervärde genom högklassigare bilder och planer.

 

Avsikten med projektet var att säkerställa Aurolahti 3D:s konkurrenskraft och sysselsättningsmöjligheter genom att skaffa sådan programvara som kan garantera ett gott planeringsresultat för kunden.
– Genom projektet blev det möjligt att ta emot allt större projekt, berättar verkställande direktören Janne Aurolahti.

Tack vare den nya programvaran hade Aurolahti 3D tillgång till den nyaste tekniken. Genom den tillgängliga tekniken är det möjligt att skapa illustrationer av modeller, det vill säga visa hur produkten skulle se ut i sin genuina miljö. Produkterna kan betraktas från olika synvinklar samtidigt som det är möjligt att komma med idéer och planera tilläggsegenskaper. Aurolahti 3D producerar även presentationsbilder som kunderna kan använda i sin förhandsmarknadsföring. Genom presentationsbilderna kan man visa kunden hur högklassig produkten är och väcka ett intresse för den.
Aurolahti 3D:s huvudsakliga konkurrenter är stora planeringsbyråer. Serviceproduktion kräver dock inte att kunden finns nära, och därför kan företaget ta emot uppdrag från olika håll i Finland. Aurolahti 3D har arbetat för till exempel Valio, Finn Spring, Kovasat och Pouttu.

Antalet företag som behöver planeringstjänster har ökat. Målet är att ta över en större andel av marknaden.
– Det finns många möjligheter. Vi tar oss framåt tack vare vår kompetens, konstaterar Aurolahti. Tack vare projektet har Aurolahti 3D kunnat anställa fler personer och på så sätt öka företagets storlek. Enligt Janne Aurolahti har Leader-verksamheten en stor betydelse för landsbygden.
– Tack vare den kan man garantera högteknologiska arbetsplatser även här på landsbygden.