I Tavastland vill man ha skolan som centrum för hela byn

I Tavastland vill man ha skolan som centrum för hela byn

img_7694   img_7701

 

Byarnas röst-projektet reste i början av december till Tavastehus för att bekanta sig med Leader Linnanseutus projekt. Det första resmålet fanns i Sydvästra Janakkala i Vähikkälä by. Suvi Pesonen presenterade Vähikkäläs byskola. Hon är med och utreder hur man skulle få byskolorna till servicecenter för hela byar. Utredningsprojektet gav henne ordförandeskapet i det nationella Finlands när-skolor rf. I Vähikkälä by finns nu cirka 420 invånare och 32 elever och 2 lärare i skolan. Skolan har hotats av nedläggning sedan 2013 och då sammanslog byborna sina krafter

– Skolan överlevde, men intresset för dess fortlevnad fortsatte, hur man kan utveckla byskolor. Vi började dokumentera ämnet och märkte att problemen är de samma nationellt, repeterar Pesonen.
I servicecenteridéen utreder man skolornas uppdrag brett. I ett sådant center skulle man kunna ha dagvård och förskoleundervisning, verksamhet för äldre. Också bibliotek och andra hobbyer kunde hitta sin plats där. Det behövs samarbete mellan enskilda, kommunen och föreningarna.
– I Asikkala är till exempel skolan, förskolan och daghemmet under samma tak och man har uppnått inbesparingar genom vikariearrangemang. I servicehelheten skulle man kunna inkludera en lunchmatsal, ett närmatstorg, matservice för äldre och ett byakontor, räknar Pesonen upp. Enligt Pesonen har man inte dragit nytta av sommarinvånarna vid planeringen av servicen. I servicecentret kunde också finnas en byavaktmästare, som också tar hand om sommarinvånarnas fastigheter.
– Jag hoppas att det finns beredskap hos kommunen att inleda försök och uppbyggande av en gemensam framtid.

Inte kulisser utan verksamhet

I Hauho bekantade man sig med Hämeen Mokias verksamhet, för vilken som grund står kristliga värden och som kunder marginaliserade eller under hot om marginalisering stående ungdomar. I kyrkbyn, i den gamla bankfastigheten har man med Leader-stöd byggt ungdomsutrymmen och en studio, så man har något intressant att göra för ungdomarna i Kino Wanhakop- projektet
– I studion, till exempel då man gör musikvideor, lär man ut förutom yrkesskicklighet också ut uthållighet och att göra projekt färdiga, förklarar Heinonen, chefen för stället. Och Heinonen talar inte om kunderna, utan om kompisarna och konstaterar i samma andetag att det är ett under att grannarna inte haft desto mer att påpeka. Heinonen bjuder ju in i sitt hem både motorcykelgängmedlemmar som fångar.
De här typerna måste man sätta att jobba och tala om saker och inte släta dem medhårs. Man måste komma nära människan. Vi skapar inte kulisser utan gör och aktiverar, ibland då vi rappar kan det stänka.

Sibirien lär också bokstavligen. Ett gäng på sju ungdomar for till Sibirien, på samma gång förde man en hjälpsändning till Ryssland. Man har gjort ett dokumentärprogram under regissör Joonas Heinonens och Jupe Haapojas ledning.

– Hos oss hjälper de här som själva behöver hjälp. Efter resan har alla ungdomar som var med fått en arbets- eller studieplats, tillägger Heinonen.

Förutom mediastudion har Hämeen Mokia upprätthållit ett lopptorg, renoverat ett gammalt depåområde, där man reparerat bilar och organiserat klädinsamlingar. Nu klyver de som är med i verksamheten ved till exempel åt åldringar och barnfamiljer.
– Vi byter format med några års mellanrum, så inte verksamheten växer allt för stor. Allt görs för att hjälpa andra, inte för att få personlig nytta av det, påminner Heinonen.
Hämeen Mokia samarbetar med bl.a Tavastehus stad, NTM-centralen och TE-byrån.

 

img_7750   img_7740

Suomen lähikoulut ry
Hämeen Mokia ry

text och foto: Kirsi Tikkanen

översättning: Britt-Marie Norrgård