Inspirationsresa till Umeåregionen

Inspirationsresa till Umeåregionen

Inom det gemensamma projektet för byautveckling i Österbotten (Aktion Österbotten), Kyrolandet (Yhyres kehittämisyhdistys) och Mellersta-Österbotten (Pirityiset), Byarnas röst reste 23 bya-aktiva på ett studiebesök till Umeåregionen. Vid planeringen av resan utgick dragarna för projektet från att Umeåregionen är nära Österbotten förutom geografiskt även i andra förhållanden. Det antagandet visade sig vara rätt redan när besöksmålen valdes ut bland en lista på projekt som har genomförts under de senaste åren. I samarbete med kollegorna på Urnära, föreningen för utveckling av landsbygden i Umeåregionen.

IMG_5284

Möte och inledande diskussioner

Besöket inleddes med ett gemensamt möte i Umeå där var och en av regionerna presenterade sig och sin verksamhet. Då inleddes även diskussioner kring gemensamma projekt i framtiden och tankar kring vilka områden som det kunde var intressant att samarbeta utbyttes.

IMG_5425

Intressanta besöksmål

På lördagen var det dags för en rundtur i regionen, under dagen gick resan först till Sävar för att stifta bekantskap med ett gemensamt projekt mellan 28 byar. Sävarån med biflöden, gamla timmerflottningsleder, naturobjekt, historia och evenemang tillsammans med upprustade bygdegårdar utgör en helhet som binder samman regionen.

IMG_5319 IMG_5310

Under resan söderut mot Nordmaling guidade naturgeologen Jan Åberg oss genom att berätta om naturen i Västerbotten och dess historia från senaste istid och framåt illustrerat med hjälp av exempel längs E4:an.

I Järnas besökte vi ett vandrarhem som anlagts i en gammal lotsstation och som drivs av en privatföretagare. Efter lunch på Olofsfors herrgård, som är ett intressant besöksobjekt med många olika aktiviteter fortsatte vi mot Gräsmyrs loge. Förutom dansbana så finns ett hembygds- och jordbruksmuseum på området. Det som gör verksamheten intressant i Gräsmyr är att den engagerar människor i alla åldrar genom den breda verksamheten. De äldre sköter museiverksamheten medan de yngre, även tonåringar driver dansverksamheten med dans varje helg under sommaren.

Det sista stoppet gjordes vid Slöjdarnas hus i Vännäs, där hantverkare inom en radie av ca 100 km ställer ut sina produkter av, trä, glas, metall, sten både prydnads och nyttoföremål.

IMG_5386

IMG_5475

Planering för framtiden

Intresse för ett fortsatt samarbete mellan regionerna finns och formerna började skissas upp under återfärden till Umeå. Förutsättningarna för ett gemensamt interregionalt projekt diskuterades och nya möten bestämdes. På båten tillbaka till Vasa gick vi igenom våra intryck och diskuterade vilka saker vi kunde samarbeta kring inom våra tre Österbottniska områden. Helhetsintrycket av resan var positivt, nya intryck och nya kontakter både nationella och internationella skapades under de tre dagarna.

 

Karl-Gustav Byskata
byaombud
foto: Kirsi Tikkanen