Jakkurokki skapade gemenskap bland byborna

Jakkurokki skapade gemenskap bland byborna

”Projekt Jakkurokki är ett bra exempel på en idé vars förverkligande skapade ett fräscht musikevenemang på landsbygden, som förde samman olika åldersgrupper samt landsbygd och stad. Man blev överraskande över evenemangets popularitet redan första gången det ordnades och det gav tilltro till och möjlighet att ordna det här evenemanget årligen.” Leader YHYRES

Matti Lehtimäki, Minna Niemi ja Sirkka Mäkelä ordnade den första Jakkurokki, vars popularitet överraskade dem.

Ungdomsföreningen i Laihela renoverade sin föreningslokal i Jakkula med hjälp av Leader-stöd och började därefter fundera på ny verksamhet. Det var inte särskilt svårt; den aktiva föreningen har alltid ordnat många olika aktiviteter tillsammans. Man har till exempel ordnat joggingrundor tillsammans och uppfört skådespel. Minna Niemi som var ordförande för föreningen 2016 funderade på att det skulle vara roligt att få användning för sportplanen som finns på föreningslokalens gårdsplan. Då uppstod tanken om en festival. Då idén fick medhåll av föreningen Leader Yhyres ry:s byombud Maija Rintamäki gjorde man slag i saken.

– Efter renoveringen behövdes det något roligt. Utan Leader-stödet skulle det inte ha varit möjligt att försöka få människorna engagerade och se om det går att göra festivalen till ett årligt evenemang, berättar Niemi.

Den största utmaningen var att börja allt från början eftersom man var tvungen att reda ut allt från tillstånd till ordningsvakter och att skaffa samarbetspartner.

– Det var tur att ledningen var tillräckligt modig för att våga ge sig in på det här. Talkoandan lever kvar här och vi har lyckats få byborna att jobba tillsammans, säger Niemi tacksamt.

Jakkurokki-festivalen 2016 var ett lyckat evenemang. På dagen ordnade man en konsert för barn och på kvällen fortsatte man med en festival för vuxna. Festivalen hade omkring 1 500 deltagare, vilket var den bästa responsen arrangörerna kunde få för sin stora arbetsinsats. På festivalen uppträdde inga dyra artister, det skulle budgeten inte ha räckt till. Hälften av uppträdandena framfördes av personer från Laihela.

– På det här sättet vill vi också erbjuda lokala invånare en möjlighet att uppträda. Då artistkostnaderna hålls under kontroll kan vi också hålla ner inträdespriserna. Arrangemangen av evenemanget och deltagandet i dem har ökat gemenskapen i byn och i hela Laihela, konstaterar Niemi och Sirkka Mäkelä som är medlem i ledningen för ungdomsföreningen. Trots att arrangemangen tar på krafterna och talkotimmarna blir många återkommer gnistan för att inleda planeringen av en ny festival alltid i slutet av hösten. Årets Jakkurokki-festival var den tredje i sitt slag.

– I Laihela börjar evenemanget redan vara något som man ser fram emot. Även i år fick vi förfrågningar om att få delta i talkoarbetet nästa år. Vi har dessutom lyckats få med en restaurang från Vasa som inte är redo att ställa upp i vilken avsides by som helst, och det säger också något om evenemanget, påpekar Niemi. För att marknadsföra festivalen gjorde man en video som fick en hedersutnämning på byfilmfestivalen.

­– Det var roligt att göra en video. Vi kommenderade bland annat vår ledning att köra gräsklippare och traktor i 20 graders kyla och de gjorde som vi sa, säger Niemi och skrattar.

– Det här har gett oss trevliga aktiviteter och vi har haft roligt tillsammans. Det är säkert orsaken till att vi orkat fortsätta, säger Mäkelä.

Nästa års festival har redan tagits upp till diskussion. Tanken är att också ordna ett eget evenemang för ungdomar på fredagskvällen.

– Det bästa skulle vara att få de unga att själva planera innehållet till evenemanget och komma med i verksamheten. Hur som helst ser Jakkurokki-festivalens framtid ljus ut, sammanfattar Niemi.

Text och bild: Kirsi Tikkanen