Kaffe från en motorhuv

Kaffe från en motorhuv

Möjligheten att njuta av en kopp kaffe vid ett bord som är byggt av hjulet från en höräfsaeller motorhuven från en traktor finns inte överallt. I Lochteå ges tillfället.

Längs vägen Ohtakarintie hittar vi gården Jukkolamäki med sitt gamla fähus, som med byggnadens förflutna i åtanke har renoverats till en festlokal. Släkten Jukkola har bott på gården sedan 1700-talet och fähuset har inretts med gamla föremål som hittats i gårdsgruppens skrymslen och vrår.

Fähuset med dess idylliska charm har på bara några år blivit en popular plats för olika festtillställningar. På vinden som renoverades 2013 har man hållit sommarbröllop och konserter och firat födelsedagar. På sommarsöndagar har gäster trakteras i fähusets café.

Lokalen sköts av Navetan naiset Ay, ett företag i vilket åtta kvinnor från släkten Jukkola är med. I leden finns mödrar och döttrar, svärmödrar och svärdöttrar, systrar och svägerskor.

Styrkan hos den sammansvetsade gruppen ligger I god gemenskap och ansvarsfördelning.

– Man måste ta vara på glädjen i det man gör och när det är många som delar på arbetsbördan blir den inte övermäktig , säger Eija Jukkola, vars idé startade verksamheten i fähuset.

Bland de åtta medlemmarna finns det ett brett kunnande. Till exempel studerar den yngsta medlemmen,

22-årige Marjaana Jukkola, grafisk design och hon sköter bland annat om företagets hemsida. Eija Jukkola är för sin del ansvarig för renoveringar och inredning.

Senaste nyheten på Jukkolamäki är ett mindre festutrymme i fähusets bottenvåning. Detta utrymme togs i bruk så sent som på valborgsmässoafton 2016.

– Utrymmet på den nedre våningen kan användas året runt, i motsats till utrymmet på vinden, säger Eija glatt.

Även andra små justeringar har gjorts och byggnaden har bland annat fått en varuhiss, vilket underlättar de

praktiska arrangemangen för tillställningarna på vinden.

– Före det har vi fått köra upp bestick och mat med en mjölkkärra, berättar Eija.

Arbetet har fått stöd från Leader-gruppen Pirityiset.

Trots att arbetet i det stora fähuset redan är i full gang utnyttjas inte alla tillgängliga kvadratmetrar.

– I byggnaden finns ännu en flygel som man kunde renovera, men jag får inte drömma om det för drömmarna har en tendens att gå i uppfyllelse, skrattar Eija.

Oron är befogad. Renoveringen av det första vindsutrymmet var också bara en dröm från början.

 

Text och foto: Maija Ahonen

Översättning: Roger Norrgård