Kokkolan Nahka utökar verksamheten till hunddelikatesser

Kokkolan Nahka utökar verksamheten till hunddelikatesser

Motivering: ”Kokkolan Nahka Oy är världens ledande älgskinnstillverkare. Av hudarna är en del av dålig kvalitet och det är inte lönsamt att förädla dessa. Vid förädlingen uppstår också mycket klippavfall och företaget har tidigare varit tvunget att betala för att slippa avfallet. Genom att investera i ny produktion kan man tillverka husdjursföda av de delar av lädret som är av sämre kvalitet, vilket ökar företagets omsättning och lönsamhet samtidigt som det minskar avfallet och användningen av kemikalier.” NTM-centralen i Österbotten.

Kokkolan Nahka utökar verksamheten till hunddelikatesser

Kokkolan Nahka är ett familjeföretag i tredje generationen. Företaget grundades på 1950-talet och är i dag världsledande tillverkare av älgskinn. I ett internationellt perspektiv är älgskinn en ovanlig råvara som är väldigt uppskattad bland kunderna.

På Kokkolan Nahka vill man utnyttja älgskinnet i sin helhet så att det uppstår så lite svinn som möjligt. Enligt verkställande direktören Juha Örnberg är detta en grundläggande orsak till varför företagets produktion nu utökas till husdjursmarknaden. Kokkolan Nahka börjar tillverka tuggben och andra delikatesser för hundar av älgskinn.
– Vi vill erbjuda husdjuren det bästa som den nordiska naturen kan erbjuda: en ren smak av vilt, beskriver Juha Örnberg.
I fortsättningen kommer älgskinn som inte lämpar sig för läderindustrin samt klippavfallet att produceras till husdjursföda. Fram till nu har klippavfallet främst utgjort en kostnad för företaget. Kokkolan Nahka utredde hur läder som inte duger för industrin skulle lämpa sig som husdjursföda genom att använda Business Finlands innovationssedel.
– Man ansåg att värdet av läder av dålig kvalitet är större som husdjursföda än som läderprodukt, berättar Örnberg.

Största delen av de tuggben för husdjur som finns på marknaden är tillverkade av koskinn. Enligt Örnberg är tuggben som tillverkas av älgskinn mera etiska och ekologiska än motsvarande produkter som är tillverkade av läder från produktionsdjur. Mirva Kenttämies som är utvecklingsdirektör på Kokkolan Nahka berättar att älgen är ett vilddjur med ett litet kolavtryck.
– Tanken är att tillverka en inhemsk produkt av premiumklass, som dessutom är etisk och ekologisk, sammanfattar hon.

I idéskedet vände sig Kokkolan Nahka till NTM-centralen i Österbotten. Från NTM-centralen fick man bidrag för att skaffa maskinutrustning och för att bygga produktionsutrymmen.
– Vi tycker att NTM-centralen är en bra kompanjon. Utöver finansiellt stöd fick vi också sparring längs vägen, berättar Örnberg tacksamt.
Tack vare projektbidraget är det möjligt för företaget att framskrida snabbt, skaffa en större maskinpark och bygga utrymmen för produktionen. Juha Örnberg berättar att projektet så att säga tvingade dem att fundera på helheten i ett vidare perspektiv och ur olika synvinklar.
– Det stöder också vår affärsverksamhet och hjälper oss att utveckla den. I ett senare skede kommer det också att bli möjligt att utnyttja andra delar av viltdjuret, såsom till exempel hornen. Detta möjliggör en mångsidigare produktfamilj och en ökad affärsverksamhet. Företaget har redan tillverkat ett testparti av tuggben för husdjur och de hundar som testat produkterna har tagit emot dem med stor entusiasm.
– Vi ser redan mycket fram emot att få ut de första produkterna i butikshyllorna!