Kom med och utveckla landsbygden

Kom med och utveckla landsbygden

Du har kommit till Leader Österbottens-sidor, välkommen!

Som framgår av namnet är den här sidan gemensam för Leader-grupperna i Österbotten och Mellersta Österbotten, det vill säga Aktion Österbotten i kustregionen, Pirityiset i Mellersta Österbotten och YHYRES ry i Kyrolandet. Leader-grupperna är politiskt obundna föreningar, som utvecklar landsbygden delvis med hjälp av EU-stöd. NTM-centralen i Österbotten finansierar landsbygdens utveckling med samma stöd, så den finns också med på den här sidan. Vi utvecklar inte landsbygden ensamma utan vår verksamhet startar från gräsrotsnivå, det vill säga från landsbygdens invånare, föreningar och företag. Leader-grupperna är utvecklare, sparringpartners och aktiverare på sina områden, konkret genom att bevilja projekt- och företagsstöd.

Dessa sidor förverkligas av det gemensamma Lyhde II- informationsprojektet (Kärve II), som har som målsättning att så att säga binda samman resultatet av finansieringen från landsbygdsprogrammet till kärvar, det vill säga att göra vår verksamhet och dess resultat lätt att hitta och tillgängligt.

Ett annat viktigt uppdrag för informationsprojektet förutom att göra landsbygdsprogrammets finansiering och resultat kända, är att samarbeta över språk- och landskapsgränser och dela med sig av goda exempel. På denna sida samlar man den pågående programperiodens 2014-2020 finansierade projekt, så att alla som är intresserade kan se på vad som pågår eller om man kunde få hjälp av grannen för att förverkliga den egna idéen eller hur man kunde vidareförädla redan förverkligade projekt.

Målsättningen med de här sidorna är att erbjuda erfarenheter, för att man ska kunna lära sig av det vad man gjort med landsbygdsfinansiering och hur Leader-grupperna fungerar. Vi vill berätta om landsbygden, dess vardag och fest åt alla intresserade och dela med oss av idéer och inspiration från två landskap och två språkområden. Eftersom Leader-gruppernas framgångar beror på hur områdets invånare, som är de bästa experterna, kan aktiveras att utveckla sin boendemiljö, vill vi på de här sidorna också gärna ha hjälp av projektförverkligare, bybor och landsbygdsföretagare och andra landsbygdsutvecklare.

Vi hoppas att om du fått stöd från en Leader-grupp eller Österbottens NTM-central, sätter in ditt projekt med bilder i projektregistret. Om du trivs med pennan i handen är ordet fritt i bloggen. Eller om du vill tipsa om ett trevligt evenemang, ett väl förverkligat projekt eller en ny idé i anslutning till landsbygdsutveckling, kan du ta kontakt med LYHDE II-projektets informatörer.

 

Kirsi Tikkanen kirsi.tikkanen@yhyres.fi eller Maija Ahonen maija.ahonen@pirityiset.fi

Ha en projektfylld vår!

Kirsi Tikkanen