Kommunicera, påverka, profilera dig

Kommunicera, påverka, profilera dig

Projektet Lyhde III ordnar en nätverksdag i samarbete med NTM-centralen i Österbotten . Dagen är riktad till projket och företag som har fått finansiering från landsbygdsfond av NTM-centralen eller Leader-grupperna Aktion Österbotten, Yhyres, Pirityiset. Samarbetspartner är också välkomna.