Kvarkens natur som triumfkort för företagsgruppsprojektet inom turismbranschen

Kvarkens natur som triumfkort för företagsgruppsprojektet inom turismbranschen

Motivering: ”Man väntar sig fler övernattande turister på området Kvarkens världsnaturarv. Naturen och tystnaden räcker inte för dem, utan de behöver olika aktiviteter. I projektet Archipelago attractions deltar olika företag och deras gemensamma kunskap ger ett större mervärde för de medverkande företagen. Projektet fungerar som banbrytare inom turismbranschen i Österbotten genom att påvisa vikten av samarbete.” NTM-centralen i Österbotten.

Vasaregionens Utveckling Ab:s projekt Archipelago Attractions tävlar i kategorin Lokal förankring.

Man anser att samarbete mellan företagare är nödvändigt, men utmaningen är att lyckas föra det längre än till ett par möten. Den här erfarenheten har Vasaregionens Utveckling Ab:s (VASEK) projektchef Peter Källberg. Även att förbinda sig vid gemensamma ansträngningar kan vara besvärligt för små företag. Som hjälp för att undvika dessa stötestenar har nejdens turistföretagare erbjudits ett företagsgruppsprojekt betsprojekt, finansierat av Österbottens NTM-central, med Källberg som projektchef.

Fyra företag är med i Archipelago Attractions-projektet och meningen är att tillsammans bygga en helhet för turisterna, vilken innehåller förutom logi programtjänster.

– Det här är ett fint exempel på hur företagarna stöder varann. Man behöver inte ensam investera i allt, berättar Freddi Skott, verkställande direktör på Kalles Inn.

Skotts företag, som finns på Klobbskat i Replot, har nyligen investerat i 8 glasstugor, som byggts invid havet. Där kan övernattaren njuta av de karga vackra vyerna och Kvarkens lugn. Bara tystnaden och lugnet räcker dock inte åt alla turister, därför behöver Skott kumpaner, företagare som erbjuder aktiviteter.

– Till exempel kineserna vill lära sig nytt och programmet ska vara späckat och aktiviteterna växla tätt. En exotisk logi räcker inte, utan nästa fråga är vad kan man göra på stället, beskriver Skott.

– Det är meningen att man ska kunna boka alla tjänster från ett ställe samtidigt som man bokar boende. Man har tagit fram sommar- och vinterpaket, där boende, mat, båtfärder och fiske ingår, säger Källberg.

Att man förbinder sig och levererar kvalitet är viktigt

Förutom att planera produktpaket koncentrerar man sig i företagsgrupprojektet på marknadsföring, besöker mässor och söker lämpliga konsulter, som kan erbjuda tjänsterna åt de rätta researrangörerna.

– Utan de här konsulterna skulle marknadsföringen vara som att skjuta med hagelbössa rätt upp i luften, beskriver Källberg. Företagen har tillsammans gjort en så kallad agentmanual, med hjälp av vilken man försöker få researrangörerna intresserade av resmålet. Skott säger att små företag inte skulle ha tid eller råd att göra en motsvarande marknadsföring ensam.

– Projektet befrämjar samarbetet också genom att man får företagarna att förbinda sig och det föds en gemensamm målsättning för hurudan produkternas kvalitet bör vara.

Företagen som är med betalar en del att projektets utgifter, men enligt Skott är summan mycket skälig.

– Projektet innehåller många konkreta mål och en fördel är att det också är möjligt att göra saker separat för företagen enligt behov, till exempel att uppdatera nätsidorna.

Vardagliga saker som trumf

Förutom Kalle´s Inn är också Away Tourism, Quarken Boat Charter och Kvarken Nature and Fishing Tours med i samarbetsprojektet. Företagen har tillsammans funderat vad turisterna är intresserade av på området. Enligt Skott tävlar man inte med det som redan finns på andra håll.

– Inte reser människorna från utlandet hit på grund av Finlands längsta bro, för det finns många mycket större broar i världen. Unescos världsarvs är förstås ett mervärde, men själva landhöjningen intresserar inte alltför många. Tystnaden, de få människorna, den rena naturen och allemansrätten är trumf samt saker som är alldagliga för oss, så som bärplockning eller att bada bastu

– Vår starka sida är naturen, som vi för fram i kontakten med researrangörer. Här finns aktiviteter året runt, vilket också är viktigt att framhålla i marknadsföringen, påpekar Källberg.

Källberg påminner att ett sådant här projekt kräver långsiktighet och det kan ta flera år innan man ser resultat. Skott tror att Kvarken ligger bra till i tid, här finns samma saker som i Lappland, men där börjar det redan bli trångt och kapaciteten räcker inte alltid till.

– Jag är ganska säker på att redan i år ökar antalet turister från åtminstone Hongkong samt Tyskland.